Średzki Kwartalnik Kulturalny
Średzki Kwartalnik Kulturalny to perełka wydawnicza na lokalnym rynku periodyków. Ukazujące się od kilku lat pismo jest jedynym tego typu przedsięwzięciem, które w swym założeniu w całości odnosi się do ogólnego pojęcia kultury, zarówno tej lokalnej, w wymiarze „małej ojczyzny” jak i szerszym – kultury ojczystej, tej z którą utożsamiamy się jako Wielkopolanie i Polacy. Uznani autorzy (krajoznawcy, regionaliści, społecznicy, artyści), nieodmiennie wysoki poziom merytoryczny, poręczny format i konsekwencja w upowszechnianiu wiedzy o regionie i jego mieszkańcach – oto ramy „kulturalnego” opisu średzkiej rzeczywistości, realizowanego przez Kwartalnik, widzianej przez pryzmat zachowanych wartości materialnych i duchowych. Jakie znaczenie dla człowieka i społeczeństwa ma pojęcie kultury można by pisać i napisano już tomy. Warto pamiętać jedno zdanie – twierdzenie wybitnego niemieckiego kompozytora Ryszarda Wagnera: „Tylko kultura umysłowa może przysposobić człowieka do rozkoszowania się życiem w jego najwyższej pełni”. W rzece naszych narodowych dziejów płynął ongiś z latarnią w ręku Kazimierz „Promyk” Prószyński, któremu przyświecała idea szerokiej oświaty, zwrócenia społeczeństwu uwagi na fakt, że „wiedzieć” to „być bardziej świadomym”. Średzki Kwartalnik Kulturalny to dowód na ciągle żywe idee Prószyńskiego, które dałoby się zdefiniować  tak: „być otwartym na kulturę” to „być bardziej świadomym”.


1998

1
OD REDAKCJI
B. Urbańska: Dlaczego ?
KULTURA
V. Narkowicz: Kultura - ludzka rzecz
H. Gordziej: Okoliczanin
S. Szajdak:.Wiersze
B. Urbańska: Przedstawiamy: Monika Wierucka
M. Wierucka: Wiersze
Z. Banaszak: Potrzeba średzkiego słownika biograficznego
J. Sobczak: Wieszczu, czym nas jeszcze zaskoczysz?
Konkurs poetycki
Z PRZESZŁOŚCI
Z. Jóżwiak: Z historii kościoła św. Idziego w Środzie
T. Osyra: Dwór w Koszulach, Rekowscy i album ze starymi fotografiami
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Stary Rynek
WIADOMOŚCI Z REGIONU
M. Grochowski: Rys historyczny Koła Śpiewu "Głos znad Warty"
w Sulęcinku
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
B. Urbańska: Profesor Ireneusz Kubiaczyk
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Myśli St. J. Leca
PORADNIK DLA RODZICÓW I NIE TYLKO
J. Łątkowska: O dysleksji słów kilka
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Pomnik J.H. Dąbrowskiego w Środzie (pierwszy w Polsce) - grafika R. Kurnatowskiego
4 strona okładki: Panorama Środy od strony płn - wsch wg K. Zaręby, ok. 1900r.
b
A B OD REDAKCJI
KULTURA
A. Gniotowski: Srebrzyste ćwierkanie pędzelków...
V. Narkowicz: „Wszystko to miłość" - rozmowa z Ewą Joanną Surdyk
E.J. Surdyk: Wiersze
B. Urbańska: Optymizm w życiu i na obrazach.
Konkurs poetycki
Z PRZESZŁOŚCI
Z. Józwiak: Kościoły p.w. św. Idziego w Polsce (c.d.)
H. Machajewski: Z historii odkryć archeologicznych (Z dziejów Ziemi Średzkiej)
Z. Cieśliński: Tajne nauczanie na Ziemi Średzkiej i w Generalnej Guberni
w czasie okupacji
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Nowy Rynek
WIADOMOŚCI Z REGIONU
J. Kubiaczyk: Pałac, dworek czy gastronomiczny lokal
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
B. Urbańska: Doktor Lech Szajdak
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
NATURA
M. Mielcarzewicz: Miłorząb
PORADNIK DLA RODZICÓW I NIE TYLKO
J. Łątkowska: Wczesna pomoc - lepsza przyszłość (Jeszcze o dysleksji)
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Z ŻYCIA ŚTK
LISTY
1 strona okładki: Fragment dokumentu z motywem bramy miasta i elementami herbu z 1750 roku (foto F. Machajewski)
4 strona okładki: Stary Rynek ok. 1916 roku, widokówka (wydawca nieznany)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
Kondycja średzkich instytucji kultury - dyskusja
A. Gniotowski: Zdziwienie potrzebne od zaraz
V. Narkowicz: Rozmowa z Jerzym Wiktorem Jasińskim
J.W. Jasiński: Wiersze
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Ziemia Średzka w dniach Wiosny Ludów
Zb.Jóźwiak: Z tajemnic średzkiej kolegiaty
B. Urbańska: Historia nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa
H. Machajewski: Z historii odkryć archeologicznych (c.d.)
(Z dziejów Ziemi Średzkiej)
WIADOMOŚCI Z REGIONU
M. Kosman: Refleksje kórnickie
A. Ochowiak: Giecz - Grodziszczko nadal kryje swoje tajemnice
I. Kubiaczyk: Czy Chadwicze to Chudzice ?
Zb. Jóźwiak: Miłosławskie impresje
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
I. Kubiaczyk: Doktor Marek Jagielski
J. Lipiecki: Fraszki
KRAJOZNAWSTWO
J. Sobczak: W dolinie Głuszynki
PORADNIK DLA RODZICÓW I NIE TYLKO
J. Łątkowska: Kiedy do logopedy ?
Z ŻYCIA ŚTK
LISTY
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
1 strona okładki: Sztych Napoleona Ordy przedstawiający średzką kolegiatę.
4 strona okładki: Rysunek przedstawiający średzką kolegiatę nieznanego autora, reprodukcja z „Przyjaciela Ludu” z 1835 roku.
b

A B OD REDAKCJI
ROCZNICE
11. listopada 1918 r. w Środzie
Pierwsza kompania średzka
Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
KULTURA
A. Gniotowski: Szeptanie fruwających traw
J.W. Jasiński: Śladami Erosa (cz.l.)
J. Sobczak: Adam Mickiewicz na ziemi wielkopolskiej
J. Lipiecki: Fraszki
V. Narkowicz: Rozmowa z Józefem Przybylskim
Z PRZESZŁOŚCI
Zb. Jóźwiak: Cieki wodne w rejonie dawnej Środy
B. Urbańska: Historia nieprawdopodobna a jednak prawdziwa
(dokończenie)
St. Jankiewicz: Średzki epizod warszawskiego szewca
WIADOMOĆI Z REGIONU
J. Sobczak: O średzkiej wąskotorówce i nie tylko
PORADNIK DLA RODZICÓW I NIE TYLKO
J. Łątkowska: Przed pierwszym dzwonkiem
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Z ŻYCIA ŚTK
LISTY
1 strona okładki: Kwatera powstańscza na średzkim cmentarzu (grafika. J. W. Jasińskiego)
4 strona okładki: Sztandar 1 kompanii "Średzkiej" w Powstaniu Wielkopolskim
b

1999

A B OD REDAKCJI
ROCZNICE
J. Sobczak: Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego
KULTURA
A. Gniotowski: Rysuj, pisz, wysyłaj
J.W. Jasiński: Śladami Erosa (cz.II)
J. Sobczak: Wielkopolanin bohaterem "Trylogii"
B. Urbańska: Konkurs rozstrzygnięty
Nagrodzone i wyróżnione wiersze
Jolanta Gąsiorowska
Krystyna Grys
Jerzy Wiktor Jasiński
Zbigniew Jaskulski
Klaudia Woroch
Z PRZESZŁOŚCI
Zb. Jóźwiak: Średzka kaplica p.w. św. Marii Magdaleny
Z. Szajdakowa: Wspomnienia 1939-1945
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Ulica Dąbrowskiego (cz. I)
WIADOMOŚCI Z REGIONU
S. Frankowski: Julian Kraziewicz - wspomnienie
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
I. Kubiaczyk: Doktor Henryk Machajewski
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Wylot ulicy Dąbrowskiego w grafice J. W. Jasińskiego.
4 strona okładki: "Oko opatrzności" ze szczytu budynku przy ulicy Dąbrowskiego (foto G. Kozłowski)
b

A B OD REDAKCJI
ROCZNICE
J. Sobczak: Sienkiewicz w Miłosławiu i lasach czeszewskich
KULTURA
J. W. Jasiński: Śladami Erosa (dokończenie)
Wiersze EROS '98
Anna Bochyńska
Zbigniew Jaskulski
Paweł Berg
Marek Kośmider
Jerzy Wiktor Jasiński
H. Samsonowicz: O małej i wielkiej Ojczyźnie
Zb. Jóźwiak: Ochrona zabytków-konieczność czy fanaberia
WIEDZIEĆ WIĘCEJ
V. Narkowicz: Zakład Pascala
OBYCZAJE
B. Urbańska: Rękawka, dyngus i Boże rany
L. Gomolec: Zwyczaje wielkanocne w powiecie średzkim
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Chopin w Wielkopolsce
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Ulica Dąbrowskiego (cz. II)
WIADOMOŚCI Z REGIONU
St. Sokolnicki: Opis budowy domu w Piglowicach
ŚREDZKIE LEGENDY
B. Urbańska: O średzkim przeorze - odstępcy
PISAĆ KAŻDY MOŻE
J. Lipiecki: Fraszki
P. Ławniczak: Myśli
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Poczta średzka - widokówka z 1916 roku (wyd. P. Casper)
4 strona okładki: Brama pyzdrska, ok. 1790 roku (rys. A. Gniotowski wg. dawnego sztychu)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
A. Gniotowski: Rysować każdy może
J. Sobczak: Kościoły drewniane Ziemi Średzkiej (cz. I)
T. Osyra: "Czas burzy" we dworze w Koszutach
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Zaniemyskie bitwy morskie
J. Sokolnicki: Szkic historii rodziny Sokolnickich
M. Rezler: Wielkość i upadek. Los rodu Działyńskich
KRAJOZNAWSTWO
M. Kubiak: Krótkie spotkania z historią naszej małej ojczyzny
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Ulica Dąbrowskiego (dokończenie)
S. Szajdak: Ulica Generała
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
I. Kubiaczyk: Marzenia się spełniają
V. Narkowicz: Doc. dr Marian Krzysztofiak
PORADNIK DLA RODZICÓW I NIE TYLKO
J. Łątkowska: Dziecko leworęczne
PISAĆ KAŻDY MOŻE
A. Pawlak: Historia o niezwykłym - niezwykle skromnym artyście - Sławku Krychu
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Pomnik Dąbrowskiego (foto W. Kurnatowski)
4 strona okładki: Stary Rynek, reprodukcja pocztówki z pocz. XXw.
b
A B OD REDAKCJI
KULTURA
B. Urbańska: Rola regionalnych towarzystw kultury w kreowaniu oraz rozwoju powiatu
J. Sobczak: Kościoły drewniane Ziemi Średzkiej (cz. II)
Z PRZESZŁOŚCI
M. Rezler: Chopin w Wielkopolsce - raz jeszcze
J. Sobczak: Wyspa niegdyś "Grunt" zwana
D. Pawlicka: Dzieje Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp.
WIADOMOŚCI Z REGIONU
A. Kordacka: Stanisław Hebanowski - Człowiek Teatru
WSPOMNIENIA
Pamiętnik Joanny Maternowskiej z domu Szczepańskiej (cz. I)
ROCZNICE
B. Urbańska: Z dziejów Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego 1964-1999
WIEDZIEĆ WIĘCEJ
V. Narkowicz: Śpiewaj nam, śpiewaj, słowiku muz - rzecz o Sokratesie
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Dawne zwyczaje dożynkowe
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
I. Kubiaczyk: Marzenia się spełniają
PISAĆ KAŻDY MOŻE
J. Lipiecki: Fraszki
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Dom katolicki w Środzie przy ulicy ks. Kegla, spalony w 1945 roku (foto archiwalne)
4 strona okładki: Synagoga średzka z 1871 roku, przebudowana po II w. św. na bibliotekę (rys. Zb. Stachowiaka)
b

2000

A B OD REDAKCJI
KULTURA
J.W. Jasiński: Kościelscy twórcy i mecenasi kultury
B. Urbańska: Prasa średzka w dwudziestoleciu międzywojennym (cz. I)
J. Sobczak: Kościoły drewniane Ziemi Średzkiej (cz. III)
A. Basara: Wiersze
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: O czym mówią herby miast wielkopolskich (cz. I)
WIADOMOŚCI Z REGIONU
H. Czarny: Goszcząc w Śmiełowie odwiedził Dębno
P. Bubniewicz: Kiedyś i dzisiaj - dzieje parku pałacowego
A. Krupa: Ptaki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
WSPOMNIENIA
Pamiętnik Joanny Maternowskiej z domu Szczepańskiej (cz. II)
K. Matuszewski: Nasza historia (cz. I)
POGWARKI
B. Tumowski: Zadziwienie
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Głos osadnika średzkiego na Polesiu
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
I. Kubiaczyk: Marzenia się spełniają (cd)
PISAĆ KAŻDY MOŻE
J.Lipiecki: Fraszki
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Ul. Kościelna, ok. 1909r. - rys. R. Kurnatowskiego wg foto Reinicke - Rubin
4 strona okładki: Nowy Rynek w dwudziestoleciu miedzywojennym (foto)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
J.W. Jasiński: Kościelscy twórcy i mecenasi kultury (cz.II)
B. Urbańska: Prasa średzka w dwudziestoleciu międzywojennym (cz. 2)
L. Szajdak: Śladami Adama Mickiewicza po Białorusi
A. Basara: Wiersze
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: O czym mówią herby miast wielkopolskich (cz. 2)
Zb. Jóźwiak: Szpitale oraz kościoły szpitalne pod wezwaniem św. Ducha
M. Rezler: Pierwszy partyzant Rzeczypospolitej
WIADOMOŚCI Z REGIONU
M. Grochowski: Cześć pieśni i muzyce!
J. Sobczak: Prastary Giecz odsłania kolejne tajemnice
WSPOMNIENIA
Pamiętnik Joanny Maternowskiej z domu Szczepańskiej (cz. III)
K. Matuszewski: Nasza historia (cz.II)
ROCZNICE
St. Frankowski: Sto lat doświadczalnictwa rolniczego w Pętkowie
POGWARKI
B.Tumowski: Sumienie, co to jest?
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Nasi osadnicy na Kresach Wschodnich
PISAĆ KAŻDY MOŻE
J. Lipiecki: Fraszki
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Stary Rynek ok. 1900 roku w dniu Bożego Ciała (widokówka wydana nakładem Fr. X. Zaręby)
4 strona okładki: Siedziba Towarzystwa Rzemieślniczego pod opieką św. Józefa (siedziba Spółki w latach 1866-1874 (fotografia archiwalna)
bA B OD REDAKCJI
KULTURA
T. Osyra: Muzeum Ziemi Średzkiej. Kilka uwag na temat podjętej próby rekonstrukcji wnętrz dworu szlacheckiego
U. Świderska: Mentalność polskiego rycerstwa-szlachty na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych
J.W. Jasiński: Wiersze
B. Urbańska: Prasa średzka w dwudziestoleciu międzywojennym (dokończenie)
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: O czym mówią herby miast wielkopolskich (dokończenie)
J. Sobczak: Gdy Otto III podążał do Gniezna
WIADOMOŚCI Z REGIONU
M. Rembowski: Krótka historia Wyszakowa i jego mieszkańców
A. Gniotowski: Z Babina do NATO
WSPOMNIENIA
Pamiętnik Joanny Maternowskiej z domu Szczepańskiej (cz. III)
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
T. Staśkowiak: Aktorze Środy
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
A. Szyperski: O nazwie Środa
PISAĆ KAŻDY MOŻE
J. Lipiecki: Fraszki
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Wieża wodociągowa w Środzie ok. 1912r. (widokówka wydana nakładem L. Rogalskiego)
4 strona okładki: Szpital Miejski w Środzie przy ul. Dąbrowskiego 22; rok 1859 (rys. A. Gniotowski na podstawie miniaturki)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
B. Frydryczak: Dzisiejszy świat estetyczny
A. Basara: Wiersze
J.W. Jasiński: Wiersze
T. Osyra: Muzeum Ziemi Średzkiej. Kilka uwag na temat
podjętej próby rekonstrukcji wnętrz dworu szlacheckiego (dokończenie)
U. Świderska: Mentalność polskiego rycerstwa-szlachty na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych
WIEDZIEĆ WIĘCEJ
V. Narkowicz: Śpiewaj nam, śpiewaj, słowiku muz – rzecz o Sokratesie (cd)
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Zrzuty w Janowie
T. Staśkowiak: 80 lat klubu sportowego "Polonia" w Środzie
WIADOMOŚCI Z REGIONU
J.Sobczak: Noblista z Kołaczkowa
WSPOMNIENIA
B. Urbańska: Był wśród nas - pamięci ks. prof. Józefa Tischnera
Pamiętnik Joanny Maternowskiej z domu Szczepańskiej (cz. IV)
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
B.Urbańska: Kobieta sukcesu
OBYCZAJE
B.U.: Być w szpitalu
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Uroczystość poświęcenia wieży w Środzie
PISAĆ KAŻDY MOŻE
J. Lipiecki: Fraszki
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Kościół poewangelicki w Środzie (grafika)
4 strona okładki: St. Reymont w otoczeniu Chłopów (graf. J. Sobczak na podstawie pomnika Reymonta w Kołaczkowie)
b

2001

A B OD REDAKCJI
KULTURA
U. Świderska: Mentalność polskiego rycerstwa-szlachty na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych (dokończenie)
J.W. Jasiński: Wiersze
J. Sobczak: Frasobliwy strzegący wielkopolskich dróg
Z. PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Złotowłosa Maria autora Trylogii
WIADOMOŚCI Z REGIONU
M. Rezler: Spojrzenie na pana Hipolita. Kilka refleksji
W. Nowak, St. Frankowski: Skrzydlata czwórka spod Zaniemyśla
WSPOMNIENIA
Pamiętnik Joanny Maternowskiej z domu Szczepańskiej (dokończenie)
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Ulica Kilińskiego (cz. I)
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
T. Staśkowiak: Droga na Olimp
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
P. Styger: Kościół Kolegiacki w Środzie
PISAĆ KAŻDY MOŻE
J. Lipiecki: Fraszki
Z ŻYCIA ŚTK
St. Frankowski: Remanenty turystyczne
1 strona okładki: Ulica Wielka św. Ducha (grafika R. Kurnatowskiego)
4 strona okładki: Ulica Senatorska (grafika R. Kurnatowskiego)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
K. Jasińska-Kaczor: Czasy początków, czasy przełomów
T. Osyra: Muzeum Ziemi Średzkiej. Kilka uwag na temat podjętej próby rekonstrukcji krajobrazowego parku przy dworskiego
U. Świderska: Wartość urodzenia i szlachectwa w polskiej opinii szlacheckiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych
OŚWIATA
Historia średzkiego gimnazjum
ROZMOWY
B. Urbańska: Z panem Ryszardem rozmowa o malowaniu
OBYCZAJE
J. Kubera-Sobczak: Wielkopolskie przepisy kulinarne z ubiegłego wieku
WSPOMNIENIA
L Kubiaczyk: Ostatni rejs Majki
Z PRZESZŁOŚCI
M. Rezler: Doktor Marcin
J. Sobczak: "Rota" - carmen patrium"
WIADOMOŚCI Z REGIONU
W. Nowak, St. Frankowski: Skrzydlata czwórka spod Zaniemyśla (dokończenie)
J. Sobczak: "Za ten pacierz w własnej mowie ..."
Pomniki przyrody powiatu średzkiego
ZE ŚWIATA
L. Szajdak, O. Hajdukiewicz, I. Hajdukiewicz: Nieśwież-perła Radziwiłłów
ŚREDZKIE CIEKAWOSTKI
Uroczystość złotego jubileuszu
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności ŚTK w r. 2000
1 strona okładki: Willa przy ul. Niedziałkowskiego (grafika R. Kurnatowski)
4 strona okładki: Dawny cmentarz ewangelicki i Kolegiata od strony ul. Witosa (grafika R. Kurnatowski)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
K. Jasińska-Kaczor: Czasy początków, czasy przełomów ...(cz.2)
U. Swiderska: Wierność jako wartość nadrzędna etyki rycerskiej i szlacheckiej
J.W. Jasiński: Wiersze
B. Urbańska: Jubileuszowa wystawa
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Bój z krzyżakami pod Zaniemyślem
B: O pieniążkach wykopanych pod Zaniemyślem
WIADOMOŚCI Z REGIONU
Kapliczki przydrożne ziemi średzkiej
W. Nowak, St. Frankowski: Lotniska ziemi średzkiej (cz. 1)
ROCZNICE
D. Kraus-Burzyńska: Ignacy Jan Paderewski
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Ulica Kilińskiego (dokończenie)
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
St. Frankowski: Ignacy Nowak-lekarz i działacz
WOKÓŁ NAS
M. Musielak
PISAĆ KAŻDY MOŻE
O. Padewska: Wiersze
E. Stachowska: Wiersze
CIEKAWOSTKI POWIATU ŚREDZKIEGO
J. Unrung: Powiat średzki w pierwszej połowie ub. stulecia
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK

1 strona okładki: Budynek probostwa kolegiackiego przy ulicy Jażdżewskiego (grafika R. Kurnatowski)

4 strona okładki: Ul. Polna (grafika R. Kurnatowski)
b
A B OD REDAKCJI
PROPOZYCJE
Kto patronem średzkich ulic (propozycje ŚTK)
KULTURA
K. Jasińska-Kaczor: Czasy początków, czasy przełomów (dokończenie)
U. Świderska: Odwaga wojenna i jej miejsce w etosie rycerskim i szlacheckim
A. Żukrowska: Wiersze
OŚWIATA
E. Ostrowska: Dzieje LO w Środzie WIkp. w 1. 1945-1948
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Pierwsze zwycięskie powstanie wielkopolskie
6. Urbańska: Polesia czar (losów średzkich osadników ciąg dalszy)
R. Pucka: Średzianie na Białorusi
WIADOMOŚCI Z REGIONU
W. Nowak j St. Frankowski: Lotniska ziemi średzkiej (dokończenie)
ROCZNICE
D. Kraus-Burzyńska: Ignacy Jan Paderewski (dokończenie)
J. Sobczak: Jedna jest Polska (Rok Prymasa Tysiąclecia)
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
B. Urbańska: Uczonym, podobnie jak poetą, się bywa...
Rozmowa z prof. Jerzym Tyszerem
WSPOMNIENIA
Hania
I. Nowak: Pamiętnik (cd)
Z. Jasińska: 20 października 1939 r.
L. Żarnowska: Tak było
WOKÓŁ NAS
M. Musielak: Lew salonowy
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Przedłużenie ulicy Sportowej w kierunku centrum (grafika R. Kurnatowskiego)
4 strona okładki: Pałacyk na Budziakach, ul. Daszyńskiego (grafika R. Kurnatowskiego)
b

2002

A B OD REDAKCJI
PROPOZYCJE
B. Urbańska: Biblioteka Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego
KULTURA
D. Kraus-Burzyńska: Muzyka kościelna, organy i organiści
K. Winowicz: Muzykalni bracia Surzyńscy
J. Sobczak: Cicha noc... Bóg się rodzi... Czyli historia dwóch ulubionych kolęd
B. Urbańska: Czytamy?
OŚWIATA
M. Stratyńska: Dzieje LO w Środzie WIkp
Z PRZESZŁOŚCI
J. Lis: Kiedy wszystko było pierwsze
St. Frankowski: Patron Maksymilian Jackowski
M. Mielcarzewicz: Średzkie ślady na Ukrainie
Zb. Jóźwiak: Wizyta nie tylko sentymentalna
WIADOMOŚCI Z REGIONU
H. Czarny: Epizody z dziejów Klęki
ROCZNICE
J. Sobczak: Wieniawski koncertował tu najczęściej
J. W. Jasiński: Powroty (W 180. rocznicę urodzin C. K. Norwida)
ROZMOWY
V. Narkowicz: Może spełnienie
WSPOMNIENIA
I. Nowak: Pamiętnik (cd)
PISAĆ KAŻDY MOŻE
T. W. Kazań: Wiersze
K. Kisiu Wojciechowski: Wiersze
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Pomnik J. H. Dąbrowskiego w Środzie (foto)
4 strona okładki: Pomnik J. H. Dąbrowskiego w Środzie (foto)
b

A B OD REDAKCJI
PROPOZYCJE
B. Urbańska: Społeczny Uniwersytet Otwarty
KULTURA
J. Przybylski: Pamięci księdza profesora Józefa Tischnera
V. Narkowicz: Kilka uwag o kulturze w powiecie średzkim
J. Sobczak: Syrokomli podróż po Wielkopolsce
A. Androchowicz: Erotyzm i dziecko we współczesnym kinie światowym
Z PRZESZŁOŚCI
Zb. Jóźwiak: Przedmieścia średniowiecznej Środy - głos w dyskusji
M. Rezler: W kręgu dzieci wrzesińskich i Michała Drzymały
J. Lis: Kiedy wszystko było pierwsze (cd)
Z POLSKI
St. Frankowski: Wzloty i upadki Lubiąża
ZE ŚWIATA
L. Szajdak: Tartu - estońskie miasto z polskim epizodem w swej historii
WSPOMNIENIA
I. Nowak: Pamiętnik (dokończenie)
ŚREDZKIE PLACE I ULICE
B. Urbańska: Ulica Daszyńskiego
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK.
1 strona okładki: Tablica upamiętniajaca burmistrza Środy w latach 1919-39 Jana Polskiego, u zbiegu ulic P. Wawrzyniaka, 20 Października i J. Polskiego (foto G. Kozłowski)
4 strona okładki: Pomnik w pobliżu miejsca kaźni średzian rozstrzelanych 17.09.1939 na Łąkach Kijewskich (foto G. Kozłowski)
b

A B OD REDAKCJI
PROPOZYCJE
B. Urbańska: Ratujmy średzki cmentarz
KULTURA
J. W. Jasiński: Wiersze
B. Szymański: Wiersze
Konkurs
A. Androchowicz: "Gdzieś w Polsce wśród pól...", czyli historia pewnego Klubu
A. Androchowicz: Erotyzm i dziecko we współczesnym kinie światowym (cd)
S. Maćkowiak: Tradycje świętojańskiej legendy w literaturze i muzyce (szkic)
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Tumulty na sejmikach średzkich
J. Sobczak: W rocznicę niesławnego LIBERUM VETO
M. Rezler: W kręgu dzieci wrzesińskich i Michała Drzymały (dokończenie)
St. Frankowski: Czy Władysław Laskonogi umarł w Środzie?
ROZMOWY
B. Urbańska: O wójtowaniu i kulturze. Rozmowa z inż. Leonem Grzelką
Z REGIONU
M. Rembowski: Historia pewnej figury
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
T. Staśkowiak: Talent wyssany z mlekiem matki (cz. I)
WSPOMNIENIA
Z. Jasińska: Moje życie
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Pomnik poległych pracowników cukrowni Środa (foto G. Kozłowski)
4 strona okładki: Tablica z pomnika poległych pracowników cukrowni Środa (foto G. Kozłowski)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
M. Krzysztofiak: Ziemia Średzka i jej mieszkańcy w opracowaniach Oskara Kolberga
Zb. Jóźwiak: Świsnął szablą koło ucha
A. Androchowicz: Erotyzm i dziecko we współczesnym kinie światowym (dokończenie)
B. Urbańska: Powiatowe inicjatywy
Teksty nagrodzone w Konkursie:
M. Zimoch: Moja Mała Mieścina
K. Przykłota: Prąd za 27 byków
P. Szczepaniak: Poezją było całe jej życie
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Z historii herbów miast ziemi średzkiej
A. Androchowicz: Historia Średzkiego kina (cz. 1)
Zb. Jóźwiak: Średzkie kalendarium
H. Łukaszewski: Średzkie Bractwo Kurkowe
M. Krzysztofiak: Rodzina Marii Radziejewskiej
Z REGIONU
N. Osyra: Historia dwóch Słupi
CUDZYCH CHWALICIE - SWOICH NIE ZNACIE
T. Staśkowiak: Talent wyssany z mlekiem matki (dokończenie)
Sl. Frankowski: Życie teatralne Władysława Łuczaka-Stomy
ROZMOWY
J. W. Jasiński: Rozmowa z Justyną Zalesińską
J. Zalesińską: Wiersze
WSPOMNIENIA
A. Androchowicz: Tata
Z ŻYCIA ŚTK

1 strona okładki: Pomnik pierwszej średzkiej drużyny harcerskiej, ul. Harcerska (foto. G. Kozłowski)

4 strona okładki: Okładki numerów pisma 1-19
b

2003

A B OD REDAKCJI
KULTURA
B. Urbańska: B. Urbańska: Jak świętowano pięciolecie ŚKK
J. Przybylski: Ballada rocznicowa
J. Labijak: Pokorne życzenie (Wiersze)
J. Zalesińska: Wiersze
B. Urbańska: Poznaliśmy wady i zalety naszego miasta! (Wyniki konkursu)
G. Król: Wady i zalety miejsca, w którym mieszkam
Zb. Jóźwiak: Sposób na szlachetnie urodzonych
E. Grobelna: Fraszki
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Z albumu Pauli Wilkońskiej
M. Krzysztofiak: Nikodem Dykczak - zapomniany średzianin
A. Androchowicz: Historia średzkiego kina (dokończenie)
A. Androchowicz: Nagroda. I co dalej?
H. Łukaszewski: Średzkie Bractwo Kurkowe (cd)
Zb. Jóźwiak: Średzkie kalendarium (cz. 2)
T. Staśkowiak: Ojciec poznańskiej gwary.
Z REGIONU
J. Sobczak: Polskie wiatraki
St. Frankowski: Pojęcie i granice Wielkopolski
ZE ŚWIATA
M. Krzysztofiak: ... o Bambergu
WSPOMNIENIA
M. Rembowski: Okruchy wspomnień średzkich z oddali
J. Machajewska: Chwilo trwaj
ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
J. W. Jasiński: Echo kniei
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Domek Edwarda hr. Raczyńskiego na wyspie Edwarda w Zaniemyślu (foto)
4 strona okładki: Grobowiec Edwarda hr. Raczyńskiego przy kościele św. Wawrzyńca w Zaniemyślu (foto)
b

A A OD REDAKCJI
KULTURA
D. Kraus-Burzyńska: O pieśni i tradycji. Rozmowa na koniec 2002 roku z dyrygentem chóru "Głos znad Warty" z Sulęcinka - mgr Kazimierzem Trzeciakiem
T. Staśkowiak: Jan Jańczak - malarz, filmowiec, rzeźbiarz
A. Androchowicz: Średzka Melpomena (cz. 1)
W. Jasiński: Piękno wchodzi nie pytając... Z Małgorzatą Wawrzyniak - o radości tworzenia
J. Sobczak: Wielkopolska w życiu Marii Konopnickiej
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankoński: Z kart historii średzkiej poczty
H. Łukaszewski: Średzkie Bractwo Kurkowe (cz. 3)
Z REGIONU
M. Rembowski: Rodzina Unrugów
St. Pawłowski: Przywrócone piękno. Pałac w Pierzchnie (cz. l)
OBYCZAJE
A. Lewandowski: Co o historii piwa wiedzieć należy
ROCZNICE
J. Sobczak: Ignacy Domeyko i Wielkopolanie
WSPOMNIENIA
M. Mielcarzewicz: O Pani, która kochała poezję
ZE ŚWIATA
L. Szajdak: Czar Polesia
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności w 1. 2000-2002
1 strona okładki: Drewniany kościół pw. św. Marcina w Śnieciskach (foto J. Pluto)
4 strona okładki: Drewniana dzwonnica przy kościele w Śnieciskach (foto J. Pluto)
b

A B OD REDAKCJI
M. Rembowski: Zagubione słowo
ROCZNICE
A. Kaszubkiewicz: Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu w 40-lecie
E. Indycka: 40 lat Rezerwatu Archeologicznego Gród Piastowski w Gieczu  
E. Indycka: Rozmowy na temat Klubu "Piast" przy Muzeum w Grodziszczku
D. Małek, E. Indycka: Wspomnienia
Zb. Jóźwiak: Średzkie "ślady" wielkiego Hebanowskiego
KULTURA
J. W. Jasiński: Porządek rzeczy
J. Zalesińska: Wiersze
V. Narkowicz: Konkurs na przewodnik: Mój region w przeszłości a teraz
A. Androchowicz: Średzka Melpomena (dok.)
J. Sobczak: Wielkopolska w życiu Marii Konopnickiej (dok.)
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: W Poznaniu odkryto rezydencję Mieszka I
Zb. Jóźwiak: Średzkie kalendarium (cz. 3)
Z REGIONU
St. Frankowski: Prusznic nad Wartą
St. Pawłowski: Przywrócone piękno. Pałac w Pierzchnie (dok.)
WSPOMNIENIA
B. Urbańska: Pamięci Stanisława Jankiewicza
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Giecz, Grodziszczko - widok z lotu ptaka (foto)
4 strona okładki: Drewniany kościół w Grodziszczku pw. św. Jana Chrzciciela z 1713 roku (grafika J. W. Jasiński)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
J. W. Jasiński: Środa a Norwid, czyli co miał piernik do C.K.N. (cz. I)
J. Sobczak: Wybitny muzyk i poeta z polskim rodowodem
J. Zalesińska: Wiersze
OŚWIATA
K. Ostrowska, M. Stratyńska: Średzki "ogólniak" w 1.1986-2003
ZE ŚRODY
B. Urbańska: O Bractwie Kurkowym rozmowa
St. Pawłowski: Średzki ring
T. Świt: Wspomnienia
B. Urbańska: Porządki na średzkim cmentarzu
LISTY
Z REGIONU
J. Sobczak: Boże Ciało w Spicimierzu
M. Król: Niezwykła szkoła. Osiągnięcia plastyczne szkoły w Klecę
Zb. Jóźwiak: Powiatowa racja stanu - historii cz. l
Z PRZESZŁOŚCI
M. Rembowski: Memento wrześniowe 1939 roku
J. Sobczak: Wielkopolanka królową Francji
St. Frankowski: Włodzimierz Wolniewicz - średzianin z wyboru
Zb. Jóźwiak: Średzkie kalendarium (cz. 4)
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładki: Prace uczniów szkoły podstawowej w Klęce
b
2004

A B OD REDAKCJI
KULTURA
J. Sobczak: Polskie kolędy
B. Urbańska: Śpiewak ze Środy
T. Bogacka: Wiersze
E. Grobelna: Fraszki
J. W. Jasiński: Środa a Norwid, czyli co miał piernik do C.K.N. (cz. II)
M. Turkowski: Leonard Turkowski - średzki poeta
A. Androchowicz: 50-lecie "Krakowiaków i Górali"
Zb. Jóźwiak: l ślubuję wystawić w moim mieście świątynię murowaną ... (Średzkie bajania!)
OŚWIATA
E. Ostrowska, M. Stratyńska: Średzki "ogólniak" w 1. 1986-2003 (c.d.)
ZE ŚRODY
T. Świt: Wspomnienia (cd.)
A. Bielawska, T. Borowicz: Pierwsze powojenne lata
J. Lis: Ze sztafety pokoleń
Z REGIONU
Zb. Jóźwiak: Powiatowa racja stanu - historii cz. 2
St. Frankowski: Jan Skrzydlewski z Sulęcina
J. Sobczak: Wartości niematerialne w wielkopolskim krajobrazie
ZE ŚWIATA
T. Staśkowiak: Średzianin laureatem Nagrody Nobla
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Ulica Górki z widokiem na Kolegiatę (grafika A. Jaśkowiaka)
4 strona okładki: Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Daszyńskiego (grafika A. Jaśkowiaka)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
M. Piotrowska: Kompozycje Franciszka Ksawerego Zaremby spełnieniem teatralnych oczekiwań Wielkopolan
T. Bogacka: Wiersze
E. Grobelna: Fraszki
J. W. Jasiński: Środa a Norwid, czyli co miał piernik do C.K.N. (dokończenie)
A. Androchowicz: Zagadki inscenizacyjne „Lamentu świętokrzyskiego"
J. Sobczak: Książka, za którą groziła śmierć
G. Król: Sentymentalny przewodnik po Środzie (cz. I)
ZE ŚRODY
T. Świt: Wspomnienia (dokończenie)
Cz. Dopieralska: Jak zdobywałam „nauczycielskie ostrogi"
H. Łukaszewski: „Krakowiacy i Górale" - ze wspomnień Henryka Łukaszewskiego
J. Lis: Ze sztafety pokoleń (cz. II)
Z REGIONU
St. Frankowski: Zofia Sokolnicka - działaczka wszechstronna
Zb. Jóźwiak: Powiatowa racja stanu -historii cz. 3
WIELKOPOLSKI KRAJOBRAZ
J. Sobczak: Polskiej strzechy gospodarze
POLEMIKI
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
B. Urbańska: Hieronim Strykowski
B. Perczak: Ksiądz Aleksander
Z ŻYCIA ŚTK
Sprawozdanie z działalności Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w roku 2003
1 strona okładki: Ul. Dąbrowskiego w pobliżu poczty (grafika A. Jaśkowiaka)
4 strona okładki: Kościół w Mądrych pw. Jadwigi Śląskiej (grafika A. Jaśkowiaka)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
E. Grobelna: Fraszki
J. W. Jasiński: Wiersze
G. Król: Sentymentalny przewodnik po Środzie (dokończenie)
Zb. Jóźwiak: Dzieło życia księdza Bartłomieja (Średzkie bajania!)
B. Urbańska: Rok Gombrowicza
ZE ŚRODY
A. Grześkowiak: List sercem pisany (cz. 1)
B. Urbańska: O nazwach średzkich ulic
Z KOLEGIACKIEGO ARCHIWUM
Zb, Jóźwiak: Był sobie malarz
Z REGIONU
St. Frankoński: Mikołaj Dobrzycki - wieczny powstaniec
Zb. Jóźwiak: Powiatowa racja stanu -historii cz. 4
J. Sobczak: Kult cudownych wizerunków na ziemi średzkiej
A. Androchowicz: Antoni Sempołowski – pionier polskiego doświadczalnictwa
WIELKOPOLSKI KRAJOBRAZ
J. Sobczak: Brzoza swojska, bo taka polska
ZE ŚWIATA
T. Staśkowiak: Jeszcze raz o średzkim laureacie Nagrody Nobla
POLEMIKI
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Pomnik Higei na grobowcu Edwarda hr. Raczyńskiego w Zaniemyślu (grafika A. Jaśkowiaka)
4 strona okładki: Ulica Kilińskiego (grafika A. Jaśkowiaka)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
E. Grobelna: Fraszki
A. Androchowicz: Edwin Jahnke- skrzypek ze Środy
B. Urbańska: Trzeba umieć życiu nadać sens. Rozmowa z malarzem Feliksem Zamelskim
ZE ŚRODY
M. Pawliczak: Takie były początki
E. Zamelski: Pół wieku od matury
A. Grześkowiak: List sercem pisany (cz. 2)
B. Urbańska: O nazwach średzkich ulic (cd.)
Z REGIONU
J. Sobczak: Wielkopolskie wizyty autora „Śpiewów historycznych"
J. W. Jasiński: Liga Polska powiatu średzkiego – tło historyczne, program i działania w 1.1848-1851
Zb. Jóźwiak: Powiatowa racja stanu -historii cz. 5
St. Frankowski: Parlament w Poznaniu
POLSKI KRAJOBRAZ
J. Sobczak: Polskie dwory
Zb. Jóźwiak: Krakowski Kazimierz
M. Rembowski: Płaszcz hetmański Matki Bożej
LISTY
ODPOWIEDZI REDAKCJI
Z ŻYCIA ŚTK

1 strona okładki: Kolegiata od strony ulicy Witosa (grafika J.W.  Jasińskiego)

4 strona okładki: Komitet budowy i zarząd Towarzystwa uczestników Powstania Wielkopolskiego (1935r.) oraz oryginalne wzory pieczęci Straży Ludowej z czasów Powstania.
b

2005

A B OD REDAKCJI
KULTURA
E. Grobelna: Fraszki
J. Kaczor: Sowy uszate
A. Androchowicz: Wielkopolanina portret własny, czyli słów kilka o malarstwie Mariana Jaroczyńskiego
ZE ŚRODY
B. Urbańska: 40 lat minęło
A. Grześkowiak: List sercem pisany (dokończenie)
Galeria sławnych średzian:
T. Staśkowiak: Encyklopedysta-Adam Karwowski
B. Perczak: Fizyk ze Środy
B. Urbańska: Średzianie w anegdocie
Z REGIONU
J. Sobczak: Odradza się najstarszy zamek królewski
N. Osyra-Kwiecińska, T. Osyra: W niemieckim majątku w Wielkopolsce (cz. 1)
Zb. Jóźwiak: Powiatowa racja stanu -historii cz. 6
St. Frankowski: Patriota i spółdzielca ze Strzeszek
POLSKI KRAJOBRAZ
J. Sobczak: Dwory i dworki ziemi średzkiej
ZE ŚWIATA
A. Androchowicz: A. El Gouna - miasteczko z rozgwiazdą w herbie
Z ŻYCIA ŚTK

1 strona okładki: Stary Rynek (grafika A. Regulska)

4 strona okładki: Hotel Hutner (grafika M. Szymkowiak)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
J. Rogacka: Wiersze
K. Ratajczak: Wiersze
J. Kaczor: Wiersze
J. Sobczak: Mazurek Dąbrowskiego w muzyce polskiej i światowej
B. Urbańska: Konkursy
ZE ŚRODY
T. Kajl-Jankowska: Śladami przeszłości, czyli spacer po Środzie z tomikiem poezji
Galeria sławnych średzian:
St. Frankoński: Profesor Włodzimierz Kołos
T. Staśkowiak: Dyplomata ze Środy – Nikodem Bogusław Muszyński
A. Androchowicz: Wojciech Andersz - kapłan zapomniany
B. Urbańska: Średzianie w anegdocie
B. Urbańska: Perypetie ze średzkim hejnałem
Z REGIONU
N. Osyra-Kwiecińska, T. Osyra: W niemieckim majątku w Wielkopolsce (dokończenie)
J. W. Jasiński: Liga Polska powiatu średzkiego - tło historyczne, program i działania w 1. 1848-1851 (cz. II)
Zb. Jóźwiak: Powiatowa racja stanu - historii cz. 7
ROCZNICE
B. Andrzejewski: Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Zapomniany akt zjednoczenia Korony, Litwy i Rusi
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności ŚTK w r. 2004
1 strona okładki: Rysunek M. Szymańskiej z Klęki
4 strona okładki: Rysunek M. Szymańskiej z Klęki
bA B OD REDAKCJI
KULTURA
J. W. Jasiński: Dusza domu - mara nieuchwytna
B. Obertyńska: Śmierć domu
B. Urbańska: Konkursy rozstrzygnięte
ZE ŚRODY
J. Przybylski: Pożegnanie z Ojcem Świętym
B. Urbańska: Zapisy pożegnania
M Mikołajczak: Pobyt ks. kardynała Karola Wojtyły w parafii kolegiackiej
B. Siekierski: 60 lat Spółdzielni PSS „Społem"
B. Urbańska: Od piekarza do prezesa
J. Orłowski: Środa w nazwach - moje wspomnienia z dzieciństwa
Z REGIONU
St. Frankoński: Żołnierz i pamiętnikarz
J. W. Jasiński: Liga Polska powiatu średzkiego — tło historyczne, program i działania w 1.1848-1851 (dokończenie)
ROCZNICE
M. Rezler: Wielkopolanie pod bronią (cz. I)
J. Sobczak: Patriotyczne zwyczaje czasów gen. J. H. Dąbrowskiego
St. Nawrocki: Generał Jan Henryk Dąbrowski (okres saski)
J. Sobczak: Śmierć twórcy Legionów
J. Kubera-Sobczak: Stary zegar z „Mazurkiem Dąbrowskiego"
St. Frankowski: Życie z Mazurkiem Dąbrowskiego
LISTY
SPROSTOWANIE
Z ŻYCIA ŚTK

1 strona okładki: Praca nagrodzona w konkursie „Siedem cudów Powiatu Średzkiego” przedstawiająca wieżę ciśnień (autor grafiki: M. Łechtański)

4 strona okładki: Praca nagrodzona w konkursie „Siedem cudów Powiatu Średzkiego” przedstawiająca Dąb piastowski w Doliwcu (autor grafiki A. Jaśkowiak)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
A.L. Norambuena: Przyjaciele Mickiewicza
M.B. Baranowska: Wiersze
A.Pilarska-Ziąba: Wiersze
J. W. Jasiński: Aforyzmy, gnomy, sentencje
E. Grobelna: Fraszki
J. W. Jasiński: Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna ziemi średzkiej w ostatnim trzydziestoleciu (cz. I.)
B. Urbańska: Czy było warto? (o konkursach czerwcowych)
ZE ŚRODY
B. Urbańska: Średzianie w anegdocie
Galeria sławnych średzian:
T. Staśkowiak: Prof. Ryszard Wojciechowski - fizyk, chemik, matematyk
B. Urbańska: Franciszek Kosiński
Z REGIONU
St. Frankowski: Benedyktyn winnogórski
ROCZNICE
M. Rezler: Wielkopolanie pod bronią (dokończenie)
M. Rembowski: Gloria Victis
J. Sobczak: Pogrzeb w Winnej Górze i uroczystości żałobne w kraju
J. Sobczak: Niespokojne losy serca gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
POLSKI KRAJOBRAZ
J. Sobczak: Święci strzegą wiejskich domostw
POLEMIKI  
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Kaplica grobowa J.H. Dąbrowskiego przy kościele w Winnej Górze - praca E. Kaczmarek nagrodzona w konkursie "Siedem cudów Powiatu Średzkiego".
4 strona okładki: Wieża kościoła poewangelickiego w Środzie - praca I. Przybylskiej nagrodzona w konkursie "Siedem cudów Powiatu Średzkiego".
b
2006

A B OD REDAKCJI
KULTURA
A. Mickiewicz: Nowy Rok
B. Obertyńska: Do mego syna
xxx. Chryzantemy. Baśń japońska o miłości
J. W. Jasiński: Aforyzmy, gnomy, sentencje
J. W. Jasiński: Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna ziemi średzkiej w ostatnim trzydziestoleciu (cz. II)
P. Piechocki: Jak wielką moc posiada śpiew
A. Szyperski: Pan Tadeusz nad Lutynią
ZE ŚRODY
St. Nawrocki: Środa Wielkopolska od pocz. XVI do końca XVIII w. (cz. I)
B. Urbańska: Śpiewamy Panu i ludziom, w 125-lecie chóru pw. św. Cecylii w Środzie
St. Frankowski: Sławny Galicjanin na ziemi średzkiej (cz. I)
Galeria sławnych średzian:
T. Staśkowiak: Niezapomniany Gość - prof. dr hab. Stanisław Gorgolewski - fizyk, radioastronom (cz. I)
Z REGIONU
J. Sobczak: Prymas z Dębna
H. Biechowiak-Drożak: Agroturystyka w powiecie średzkim (cz. I)
POLSKI KRAJOBRAZ
J. Sobczak: Boże Męki - przydrożne znaki wiary
ZE ŚWIATA
St. Frankowski: Na styku różnych kultur
POLEMIKI  
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Panorama Środy z wieży kolegiackiej, widok w kierunku  południowo - wschodnim (foto J. Szymański)
4 strona okładki: Panorama Środy z wieży kolegiackiej, widok w kierunku  północnym (foto J. Szymański)
b

B A OD REDAKCJI
KULTURA
B. Urbańska: O księdzu poecie - wyznanie osobiste
G. Lis: Wiersze
J. W. Jasiński: Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna ziemi średzkiej w ostatnim trzydziestoleciu (cz. III)
ZE ŚRODY
St. Nawocki: Środa Wielkopolska od pocz. XVI do końca XVIII w. (dok.)
St. Frankowski: Sławny Galicjanin na ziemi średzkiej (dok.)
I. Chlebowska: Dawne, zapomniane, ciche... Łazienki
Galeria sławnych średzian:
T. Staśkowiak: Niezapomniany Gość - prof. dr hab. Stanisław Gorgolewski - fizyk, radioastronom (dok.)
Z REGIONU
J. Sobczak: W krainie legend ziemi średzkiej
J. Kobus: Śnieciska - wieś nie taka zwyczajna
J. Sobczak: Ks. Augustyn Szamarzewski - krzewiciel ducha i dobrobytu narodowego
St. Frankowski: Emilia Sczaniecka - „relikwia narodowa"
H. Biechowiak-Drożak: Agroturystyka w powiecie średzkim (cz. II)
Z POLSKI
J. Wiśniewski: Od Kipy do Tatr
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności ŚTK w latach 2003-2005
1 strona okładki: Dwór w Koszutach (elewacja ogrodowa) w fotografii J. Szymańskiego
4 strona okładki: Dwór w Koszutach (elewacja frontowa) w fotografii J. Szymańskiego
b

Numer specjalny
A B Od Redakcji
W. Ziętkowski: Otwarcie sesji
St. Słopień: Regionalizm wielkopolski a tożsamość narodowa
B. Urbańska: Język trwałą więzią teraźniejszości z przeszłością
T. Krysztofiak: Księga Giecza - nowe karty historii grodu
M. Rezler: O udziale średzian w powstaniach narodowych
St. Frankowski: Wybitni mieszkańcy ziemi średzkiej
J. Sobczak: Zabytki ziemi średzkiej
H. Sęk: Tradycja na talerzu. Kilka słów o regionalnej kuchni wielkopolskiej
1 strona okładki: Stary Rynek (foto)
4 strona okładki: Palatium w Gieczu (foto)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
J. W. Jasiński: Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna ziemi średzkicj w ostatnim trzydziestoleciu (dokończenie)
J. W. Jasiński: Aforyzmy, gnomy, sentencje
E. Grobelna: Fraszki
ROCZNICE:
T. Staśkowiak: Średzcy bohaterowie Poznańskiego Czerwca 1956
J. Sobczak: Mój Czerwiec 1956. Fakty. Refleksje
J. Sobczak: Romek Strzałkowski chlopiec-bohater czerwca 1956 i nieznane wiersze
J. Przybylski: Ballada na dziewięćdziesięciolecie harcerstwa w Środzie
J. Przybylski: Garść wspomnień o Związku Harcerstwa Polskiego
M. Rembowski: Wrzesień 1939 roku
M. Rembowski: Z pamiętnych dni Powstania Warszawskiego 1944 na południowym Mokotowie
ZE ŚRODY
J. Lis: Ze sztafety pokoleń. Wojna
Galeria sławnych średzian:
T. Straśkowiak: Stefan Mroczkowski
5. Mroczkowski: Notatki z pamięci (cz. I)
A. Jankowska: Szkolnictwo rolnicze w Środzie
Z REGIONU
St. Frankowski: Jaśnie oświecony łotr
T. Osyra: Suplement do artykułów o folwarku w Śnieciskach i średzkich Łazienkach
Z POLSKI
J. Wiśniewski: Od Kipy do Tatr (cd)
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Budynek Liceum ogólnokształcącego w Środzie (fot. J. Szymański)
4 strona okładki: Zalew Średzki  (fot. J. Szymański)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
A. Michalak: Zmarli
Konkurs
J. W. Jasiński: Obraza uczuć w świetle prawa a wolność ich wyrażania
B. Urbańska: IT- teatr niepokorny
A. Androchowicz: Józef Samelczak - artysta zapomniany
J. Sobczak: O „Pielgrzymie" nie tylko średzkim
J. W. Jasiński: Aforyzmy, gnomy, sentencje
ZE ŚRODY:
J. Lis: Ze sztafety pokoleń. Okupacja
S. Mroczkowski: Notatki z pamięci (cz. II)
T. Staśkowiak: Tomasz Sadowski- Wielkopolanin roku 1994
Z REGIONU:
St. Frankowski: „Tośtoki"
St. Frankowski: „Marianna i róże" - epilog
OBYCZAJE:
J. Sobczak: Wigilia 1960 i niespodziewany gość
Z POLSKI:
J. Wiśniewski: Od kipy do Tatr
Z ŻYCIA ŚTK.
1 strona okładki: Plac Armii Poznań w Środzie (foto)
4 strona okładki: Budynek dawnej Tkalni w Środzie, ul. 20 Października (fotografia archiwalna)
b

2007

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
M.B. Baranowska: Żółw i Aktywny
St. Piasecka: Wiersze
B. Urbańska: Stanisławy Piaseckiej postrzeganie świata
K. Bartkowiak: 1O-lecie działalności Kapeli Podwórkowej Średzioki
P. Pajchrowski: Odyseja umysłu
ZE ŚRODY:
J. Lis: Ze sztafety pokoleń. Okupacja. Konspiratorzy
M. Piotrowska: Początki Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Środzie. Wspomnienia
S. Mroczkowski: Notatki z pamięci (cz. III)
Z REGIONU:
J, Sobczak: Mazurek Dąbrowskiego i pamiętna noc listopadowa1806 roku
J. Sobczak: Napoleon w Wielkopolsce
M. Rembowski: Generał dr Roman Abraham, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii
St. Frankoński: Jak powstawała wieś
St. Frankowski: Patron szkoły w Łeknie
Z POLSKI:
J. Wiśniewski: Od Kipy do Tatr
Z PRZESZŁOŚCI:
J. W. Jasiński: Konfederacja barska 1768-72, pobudki, kulisy i bohaterowie ruchu (cz. 1)
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Jezioro średzkie - styczeń 2006 (foto)
4 strona okładki: Droga do Babina - zima 2003/4 (foto)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
J.W. Jasiński: Dystychy na czas wesela
B. Urbańska: Słowniczek wyrazów przydatnych
ZE ŚRODY:
T. Staśkowiak: Średzcy kawalerowie Orderu Virtuti Militari
T. Osyra: Powrót pamięcią do szczęśliwej przystani
A. Smoczkiewiczowa: Dom rodzinny naszej mamy (opis z pamięci)
Z REGIONU:
W. Raczkowski: Arcybiskup Florian Stablewski 1841-1906
J. Sobczak: Ignacy Prądzyński i dzieło jego życia
St. Frankowski: Starosta średzki z Gułtów
J. Sobczak: Luteranin, antysemita i katolik czyli Hieronim Gostomski
F. Zamelski: Ks. Ewaryst Nawrowski - postać renesansowa
F. Zamelski, J. Turek, J. Skarbecki: „Ku blaskom" - wspomnienie życia i twórczości ks. Ewarysta Nawrowskiego
Z POLSKI:
J. Wiśniewski: Od Kipy do Tatr (cz. 5)
POLEMIKI:
M. Rembowski: W sprawie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w płaszczu hetmańskim
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Z PRZESZŁOŚCI:
J. W. Jasiński: Konfederacja barska 1768-72, pobudki, kulisy i bohaterowie ruchu (cz.II)
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w roku 2006
1 i 4 strona okładki: Zdjęcia Marii Kaczmarek
b
Numer specjalny
A B Od Redakcji
W. Ziętkowski: Otwarcie sesji
J. Sobczak: Wielkopolska -jej nazwa i godło
St. Frankowski: Polska spółdzielczość bankowa w Środzie
M. Walasek: Rola Towarzystwa Czytelni Ludowych i bibliotekarstwa od XIX w. do czasów współczesnych
Z. Król: Szkic o średzkiej prasie w dwudziestoleciu międzywojennym
B. Urbańska: Co o średzkim rzemiośle wiedzieć warto
T. Osyra: Dwór w Koszulach - próba odtworzenia przekształceń budynku
K. Łątkowski: Nie zginie tej przyjaźni żar (harcerskie refleksje)
1 strona okładki: Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie
4 strona okładki: Winiety gazet lokalnych z okresu międzywojennego
bA B OD REDAKCJI
KULTURA:
J. Kowalczyk: Wiersze
Rozstrzygnięcie konkursu „Tacy jesteśmy. Mieszkańcy Środy na co dzień i od święta"
ZE ŚRODY:
T. Staśkowiak: Średzcy kawalerowie Orderu Virtuti Militarii (cz. II)
J. Wietlicki: Wojenne losy ppor. Edmunda Skotarczaka
Z REGIONU:
St. Frankowski: Gucio i Puchna w Siekierkach
J. Sobczak: Mamy wespół Ojczyznę, Ty oblubienicę... czyli ślub gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Barbary Chłapowskiej
W. Raczkowski: Ksiądz Feliks Abramowicz (1914-2006)
J. Orłowski: Powstanie Towarzystwa Pszczelniczego na powiat średzki w 1872r.
Z POLSKI:
J. Wiśniewski: Od Kipy do Tatr
Z PRZESZŁOŚCI:
M. Rembowski: Dwór polski. Młodemu pokoleniu dla przypomnienia
B. Urbańska: Wyprawa panny młodej
ROCZNICE:
W. Raczkowski: Doktor Włodzimierz Felicki (1891-1957)
A. Ochowiak: Jan Mazur wybitny działacz ruchu ludowego
J. Sobczak: Także Wincenty Pol gościł na Ziemi Średzkiej
M. Rembowski: O polskich żywych torpedach
A. Androchowicz: „Jastrzębiec"
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Pałac w Słupi Wielkiej (foto J. Szymański)
4 strona okładki: Aleja bukowa w Łęknie (foto J. Szymański)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
B. Urbańska: Przy okazji jubileuszu
E. Grobelna: Fraszki
A. Jaśkowiak: Grafiki
Czytelnicy o „Kwartalniku"

ZE ŚRODY:
St. Rex: Ruszamy z miejsca
V. Narkowicz: OK -ważna instytucja kulturalna w Środzie
Z REGIONU:
St. Frankowski: Zbrodnia w Małej Górce
J. Sobczak: Wielkopolska -mała czy najbliższa Ojczyzna
J. Tomaszewska: Winnogórskie menu. Na marginesie zapisków Józefa Władyki z 1939 r
M. Rembowski: Potęga życia
St. Frankowski: Wokół pewnej wycieczki
A. Androchowicz: Niechcic ze Słupi Wielkiej
Z POLSKI:
W. Raczkowski: Atrybuty Świętych
J. Sobczak: Atrakcyjne dzięki nazwom
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładki: Okładki 40 numerów pisma
b

2008

B A OD REDAKCJI
KULTURA:
B. Urbańska: Jeszcze o jubileuszu SKK
F. Zamelski: Gdy Łekno uniwersytetem stało
E. Grobelna: Fraszki
ZE ŚRODY:
B. Urbańska: Rocznica egzekucji
B. Langner: „Dwie biblioteki"
T. Staśkowiak: Mjr pil. Zbigniew Gozdalik. Pilot dwóch prezydentów
V. Narkowicz: OK-ważna instytucja kulturalna w Środzie (cz. II)
Z REGIONU:
W. Raczkowski: Śp. ksiądz Romuald Żurowski (l 918-2006)
J. Sobczak: Związki Karola Libelta z ziemią średzką
J. Sobczak: Rzeki i jeziora naszego regionu
Z PRZESZŁOŚCI:
St. Frankowski: Z kart historii wsi Janowo
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
M. Kaczmarek: Zwiedzamy Wileńszczyznę
Kalendarium
1 strona okładki: Zimowa sceneria w fotografii P. Pawlaka
4 strona okładki: Zimowa sceneria w fotografii P. Pawlaka
b

A B OD REDAKCJI
ZE ŚRODY:
V. Narkowicz: OK. - ważna instytucja kulturalna w Środzie (cz. III)
B. Urbańska: Przed ważną rocznicą. Rozmowa z ks. prałatem Aleksandrem Raweckim
J. Zwiernik: Historia Oddziału PTTK ziemi średzkiej
E. Lis-Lastra: Epilog
W. Raczkowski: Z ziemi średzkiej - do średzkiej ziemi. Pamięci śp. ks. Stefana Baraniaka T.Ch. (1934-2004)
Z REGIONU:
St. Frankoński: Tułaczy los
St. Frankowski: Madalińscy z Dębicza
T. Osyra: Suplement
J. Sobczak: Szable wodza Legionów Polskich
J. Sobczak: Jak umierał generał Dąbrowski
Z PRZESZŁOŚCI:
M. Rembowski: O procesie szesnastu - przypomnienie
A. Androchowicz: Okruchy zbrodni
Z POLSKI:
A. Lewandowski: Opowieść o walońskich poszukiwaczach skarbów
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności Zarządu ŚTK w roku 2007
1 strona okładki: Staw na Budziakach (foto J. Szymański)
4 strona okładki: Obelisk ku czci ks. Kegla na plantach średzkich (foto J. Szymański)
b

A B OD REDAKCJI
MATERIAŁY z sesji popularnonaukowej
Wł. Łęcki: Środowisko kulturowe
J. Sobczak: Sejmiki średzkie
St. Frankowski: Winna Góra siedzibą Wodza Legionów
B. Urbańska: Augustyn Szamarzewski - homo publicus
H. Sęk: Legendy Ziemi Średzkiej
Z REGIONU:
St. Frankowski: Tułaczy los (dokończenie)
J. Sobczak: Średzkie ślady Napoleona Ordy
T. Staśkowiak: Franciszek Dzikowski - regionalista i człowiek kultury
T. Kajl-Jankowska: Nie od razu był „Hipolit"
ZE ŚRODY:
V. Narkowicz: OK -ważna instytucja kulturalna w Środzie (cz. IV)
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładki: Zdjęcia Marii Kaczmarek
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
T. Węcławiak: Środa i okolice w litografiach Napoleona Ordy
D. Zieliński: Szkic o Tadeuszu Małachowskim
ZE ŚRODY:
B. Urbańska: Legendy„kolegiackie"
Z REGIONU:
St. Frankowski: Z „Pamiętnika" St. Kupsia
St. Frankowski: T. Nowak- wybitny działacz ludowy
W. Raczkowski: Ksiądz Ludwik Jażdżewski (1838-191 l) cz. 1
F. Zamelski: „Boś morze dobroci w swym sercu pomieścił..." wspomnienie o ks. A. Radomskim
A. Karwowski: Wielkopolska gałąź rodziny Karwowskich
Z PRZESZŁOŚCI:
J. Sobczak: Słów kilka o panoramach i Somosierze Wojciecha Kossaka
J. Sobczak: To ułani spod Somosierry
M. Jotes: Andrzej Niegolewski i pomnik Somosierry
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
M. Kaczmarek: Średzkie Towarzystwo zwiedza stolicę Saksonii
1 strona okładki: Kolegiata średzka ok. 1900 r (akwarela R. Kurnatowskiego)
4 strona okładki: Dzwonica przy Kolegiacie średzkiej (foto G. Kozłowski)
b

Numer specjalny
A B

Od Redakcji
K. Szyszkówna: Wspomnienie
M. Kubiak: 1918-2008. Rocznica Powstania Wielkopolskiego
J. Sobczak: Ostatnie godziny pruskiej niewoli
J. Sobczak: Zwyciężył Orzeł Biały
L. Gomolec: Wkład ziemi średzkiej w zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
M. Mielcarzewicz: Wspomnienie o Nikodemie Dykczaku
J Sobczak: Powstańcze ślady
B. Urbańska: Kwatera Powstańcza na średzkim cmentarzu
C. Jakubiak: Wielkopolski Krzyż Powstańczy
J.J. Sobczakowie: Pieśni Powstania Wielkopolskiego i ich piewca
WSPOMNIENIA POWSTAŃCÓW
ks. M. Meissner: Tak się zaczęło
ks. M. Meissner: Przemówienie wygłoszone na zebrani organizacyjnym Rady Robotników i Żołnierzy w Środzie dnia 11 listopada 1918 r.
L. Rządkowski: Wielkopolska pod władzą Rad Robotników i Żołnierzy oraz naczelnej Rady Ludowej w roku 1918/19
J M. Milewski: Pierwsza Kompania Średzka
Fr. Świt: " ... na swych bagnetach wznieśli zwycięski SZTANDAR WOLNOŚCI"

1 strona okładki: Sztandar 1. Kompani Sredzkiej (foto Z. Król)
4 strona okładki: Komitet budowy pomnika Powstańców Wielkopolskich w kwaterze powstańców na cmentarzu średzkim oraz Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego (1935r)
b

2009

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
Ogłaszamy konkurs
B. Urbańska: "Skundlony" język
C. Jakubiak: Potrzebna książka
D. Zieliński: Szkic o Tadeuszu Małachowskim (cz. II)
ZE ŚRODY
B. Urbańska: O pewnej sesji Powiatu Średzkiego
St. Frankowski: Początki instytucji wychowawczo - charytatywnej w Środzie
St. Frankowski: Środa w czasie "potopu szwedzkiego"
I. Wencławiak, M Szajda: Średzka struga - przyrodniczy skarb
GALERIA SŁAWNYCH ŚREDZIAN
T. Staśkowiak: Rafał Wieruszewski - olimpijczyk
Z REGIONU:
ks. W. Raczkowski: Ksiądz Ludwik Jażdżewski (1838-1911) cz. II
A. Karwowski: Wielkopolska gałąź rodziny Karwowskich (dok.)
J. Sobczak: Szczególne więzi I.J. Paderewskiego z Wielkopolską
Z PRZESZŁOŚCI:
M. Rembowski: Co dalej po Olszynce Grochowskiej
Z ŻYCIA ŚTK
1 strona okładki: Środa zimą - fragment osiedla Jagiellońskiego z kościołem pw. św. Józefa (foto J. Szymański)
4 strona okładki: Środa zimą - silos i komin cukrowni Środa (foto J. Szymański)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA
J.Kaczor: O Powstańcu wielkopolskim, moim pradziadku
Z.Roth:  Wiersze
E.Grobelna:  Fraszki
D.Zieliński:  Szkic o Tadeuszu Małachowskim
A.Androchowicz:  Zachować w pamięci
ZE ŚRODY
W.Magdziarska,  K.Witaszak: 100 - lecie "Jedynki"
B.Urbańska:  Pamiętnik Józefa Judka - wprowadzenie
J.Judek:  Życie człowieka (cz.1)
T.Staśkowiak: Józef Kiszkurno - olimpijczyk
St.Frankowski:  Rodzina Antoniego Trąmpczyńskiego
St.Frankowski:  Halina Stabrowska, kobieta żołnierz
B.Urbańska:  Wojenne losy Edmunda Kruppika i Zbigniewa Przybyszewskiego
Z REGIONU
J.Sobczak:  Wielkopolskie telegramy Kościuszkowskie
J.Sobczak: "Średzkie szczyty" czyli kulminacje terenowe naszego powiatu
J.Ochowiak: Wizowie z Dzierżnicy
Z ZYCIA ŚTK
B.Urbańska: Sprawozdanie Zarządu ŚTK z działalności w l.2006-2008
1 i 4 strona okładki: Średzkie ogrody (foto M. Kaczmarek)
b

A B OD REDAKCJI
KULTURA:
„Złote myśli" do „złotego" (50) numeru ŚKK
J. Sobczak: O kulcie Matki Bożej słów kilka
J. Sobczak: Księżna Gertruda i j ej modlitewnik
B. Urbańska: Jubileuszowy wernisaż
D. Zieliński: Szkic o Tadeuszu Małachowskim (dok.)
ZE ŚRODY:
J. Judek: Życie człowieka (cz. 2)
Warto ich poznać:
A. Androchowicz: Konstruktor ze Środy
B. Urbańska: Rozmowa z Grzegorzem Rudnym
Z REGIONU:
R. Rybarczyk: Ostatni taki Zamek
Z PRZESZŁOŚCI:
St. Frankowski: Rodzina Haliny Stabrowskiej
C. Jakubiak: Za kampanię wrześniową
Z ŻYCIA ŚTK
M. Kaczmarek: Zwiedzamy po raz kolejny okolice Ostrowa
1 strona okładki: Jerzy Golba na tle samochodu Violcar-S własnej konstrukcji (foto Józef Odolanowski)
4 strona okładki: "Maria Radziejewska" - obraz Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej
b
Numer specjalny
51a 51b Z. Plewka: Ofiary krwawych dni
S. Banaszak: Moje wspomnienia z lat wojny i okupacji 1939-1945
G. Czerniaga: Moje wspomnienia wojenne 1939-1945
E. Gniadczyk: Szare szeregi w Środzie
B. Grześkowiak: Wspomnienia wojenne z wywózki do Generalnej Guberni
A. Jaśkowiak: Wspomnienia z czasów okupacji
H. Kotecka: Wspomnienia z lat wojny i okupacji 1939-1945
G. Król: Wojna i okupacja w Środzie Wlkp. - wspomnienia mieszkańców
M. Perczak: Wspomnienia z II wojny światowej - oczami dziecka. To co pamiętam i co opowiadali mi rodzice i ciocia Czesia
B. Mielcarzewicz: Obrazki. Wspomnienia z lat 1939-1945
Z. Plenzler: Wyzwolenie obozu koncentracyjnego w Dachau
P. Rybarczyk: Moi dziadkowie
T. Zbroja: Początek wojny we wspomnieniach mojej Cioci. (wywiad z moją ciocią Kazimiera Bestia lat 98)
D. Zieliński: Nieludzkie lata
J. Kaczmarek: Jak przeżyłem II wojnę światową – wspomnienia
B. Urbańska: Trudne wspomnienia
4 strona okładki: 20 stycznia 1945 - Stary Rynek w Środzie - palone niemieckie akta i dokumenty przez uciekających niemieckich okupantów (foto: T. Wypych)
b

52a 52b OD REDAKCJI:
Certyfikat "Najlepsze w Polsce"
List Gratulacyjny od Pana Burmistrza
KULTURA:
List otwarty do Pana Burmistrza
Zb. Roth: Wiersze
B. Urbańska: Warto przeczytać
ZE ŚRODY:
J. Judek: Życie człowieka (cz. 3)
St. Frankowski: Średzki lekarz i działacz niepodległościowy
M. Połowicz: Pamiętnik (cz. I)
Warto ich poznać
A. Androchowicz: Konstruktor ze Środy
Z REGIONU:
J. Sobczak:  Zabijajcie bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci
A.  Ochowiak:  Święty Jacek i  Rusibórz
Z PRZESZŁOŚCI
St.  Frankowski: Rodzina Haliny Stabrowskiej (dok.)
J. Sobczak: Rok 1809. Drugie zwycięskie powstanie wielkopolskie
ZE ŚWIATA
Z. Pucek: Przygoda z babonami
Z ŻYCIA ŚTK
M. Kaczmarek: Poznajemy Łodź
Kalendarium ŚTK
1 i 4 strona okładki: "Barwy jesieni" - fotografie Bartłomieja Króla
b
2010

53a 53b OD REDAKCJI
KULTURA:
B. Kluczyński: Myśli wierszowane
A. Jaśkowiak: Wiersze
A.. Łazuka-Witek: Stowarzyszenie teatralne Legion J. Sobczak: Gromniczna czyli Święto Ofiarowania Pańskiego lub Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (2 II)
B. Urbańska: Dama polskiej filozofii
B. Urba
ńska: Warto przeczytać [1]
B. Langner: Warto przeczyta
ć [2]
ZE ŚRODY:
St. Frankowski: Sejmiki
średzkie w czasie dwukrólewia
J. Judek:
Życie człowieka (cz. 4)
M. Połowicz: Pamiętnik (cz. 2)
Z REGIONU:

J. Sobczak: Fryderyk  Chopin i prasa Wielkopolska XIX wieku
Z PRZESZŁOŚCI:
Zb. J
óźwiak: Gostomscy jakich nie znamy
B. Urbańska: Honorowy Obywatel Środy
WIELCY ZNANI I ZAPOMNIANI
A. Androchowicz: Aleksander Misztuga - Kr
ól Tenorów
LISTY

Z ŻYCIA ŚTK
M. Kaczmarek: Z podróży na ziemię kaliską
Kalendarium ŚTK
1 i 4 strona okładki: "Zima" - fotografie Adama Serowika
b

54a 54b OD REDAKCJI
KULTURA:
T. Węcławiak: 5 listów do M. Ojczystej                      
A. Jaśkowiak: Wiersze      
J. Sobczak: Wielkopolskie korzenie rodu matki Fryderyka Chopina
B. Urbańska: www.srodawlkp.org
ZE ŚRODY
St. Frankowski: Polski Cyncynat na ziemi średzkiej 
St. Frankowski: Zmiany wśród ziemiaństwa średzkiego          
Zb. Jóźwiak: (Nie)Znana kaplica   
K. Rękawiczna: Obie średzkie, obie targowe - nasze Środy
J. Judek: Życie człowieka (dok.)    
M. Połowicz: Pamiętnik (cz. 3)
Z PRZESZŁOŚCI:
Zb. Jóźwiak: Kalwińskie proweniencje wojującego katolika Hieronima Gostomskiego
D. Zieliński: Koniec wojny
WIELCY ZNANI I ZAPOMNIANI
A. Androchowicz: Wielkopolskimi śladami Henryka Opieńskiego
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności ŚTK w roku 2009
1 i 4 strona okładki: Ulice Środy na starych pocztówkach. Zbiory D. Urbańskiego
b
55a 55b OD REDAKCJI
KULTURA:
J. Sobczak: Dlaczego „Rota" nie stała się hymnem narodowym
B. Langner: Warto przeczytać
ZE ŚRODY:
Zb. Jóźwiak: Perypetie z fundatorem kraty
M. Połowicz: Pamiętnik (cz. 4)
St. Frankowski: Od czasów pruskich do „Jany"
B. Urbańska: Modlili się tu Niemcy, modlą się Polacy
Z REGIONU:
J. Sobczak: Wielkopolskie sztandary pod Grunwaldem
St. Frankowski: Kosińscy z Targowej Górki (cz. I)
Z PRZESZŁOŚCI:
J. Kubera-Sobczak: Piętno wojny i Auschwitz-Birkenau
WIELCY ZNANI I ZAPOMNIANI
A. Androchowicz: Apolek Kątski - mały geniusz skrzypiec
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
B. Urbańska: Pożegnanie śp. Macieja Rembowskiego i śp. Pawła Wieczorka
Z ŻYCIA ŚTK
St. Frankowski: Wizyta u pasjonatów
Kalendarium ŚTK
1 i 4 strona okładki: Hotel Schneider przy ul Dąbrowskiego - pocztówka ze zb. Cezarego Jakubiaka
b

56a 56b

OD REDAKCJI KULTURA
K. Ośka - Popko Wiersze              
A. Mąkinia Świadek obietnicy (wojenna przygoda mojego dziadkaa, Józefa Jachnika, mieszkańca Środy Wlkp)               
J. Sobczak Niezwykły urok kartki Bożonarodzeniowej
B. Urbańska Adam Wójkiewicz - artysta i nauczyciel
ZE ŚRODY
J. Urbańska Wyniki badania sondażowego: "10najważniejszych dla mnie rzeczowników"          
B. Urbańska 75 lat Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp
Z REGIONU
M. Połowicz Pamiętnik (cz. 5 - dokończenie)    
St. Frankowski  Kosińscy z Targowej Górki (dokończenie)
M. Stanisławska Nauczycielskie wspomnienia
St. Stanisławski Placówki oświatowe w Łęknie w latach 1950-2005r
St. Frankowski  Kościół parafialny w Mącznikach
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak Najsłynniejsze wielkopolskie żłóbki
WIELCY ZNANI I ZAPOMNIANI
A. Androchowicz  Aleksandra Śląska - wielka królowa małego ekranu
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
B. Urbańska Pamięci Andrzeja Jaśkowiaka (1954-2010)
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK

1 strona okładki: Tablica katyńska - płaskorzeźba artysty rzeźbiarza Adama Wójkiewicza
4 strona okładki: Pierwiastek męski i żeński - portret (praca Adama Wójkiewicza)
b
2011

57a 57b OD REDAKCJI
KULTURA
B. Urbańska: Regulamin konkursu pt. „Wesołe zdarzenie"
B. Urbańska: Analfabetyzm książkowy
B. Langner: Warto przeczytać
B. Urbańska: Pokłosie Regionalnego Konkursu „Chopin 2010"
M. Turkowski: Z Poznania do Pławiec (cz. 1)
ZE ŚRODY
T. Konon: Z pamiętnika syna średzkiego policjanta
M. Braszak: Początek. Rzecz o nalotach bombowych Luftwaffe na Środę we wrześniu 1939 roku
Z REGIONU
St. Frankowski: Kościółek drewniany w Bagrowie   
F. Zamelski, H. Kajdan: Fascynacje - nie tylko sportowe - powojennego Zaniemyśla
Z POLSKI
St. Frankowski: Wokół pewnej wycieczki - jeszcze o Środzie Śląskiej
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Przed Grunwaldem były Płowce
J. Sobczak: Prawda i legenda o śmierci Edwarda Raczyńskiego
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
M. Kaczmarek: Zwiedzamy kolejny region naszej ojczyzny - Kielecczyznę
M. Kaczmarek: Obra, Stara Wieś, Bytom Odrzański, Nowa Sól
Kalendarium
1 i 4 strona okładki: akwarele autorstwa Ryszarda J. Kurnatowskiego
b
58a 58b

OD REDAKCJI
KULTURA
T.Węcławiak: Wiersze
M. Kosman: Recenzje
Czytelnicy o Raptularzu średzkim
B. Urbańska: Jeszcze o Konkursie Chopinowskim
M. Turkowski: Z Poznania do Pławiec (cz. 2)
J. Sobczak: Matka Boża Kwietna i Matka Boża Jagodna
K. Ośka-Popko: Moja przyjaciółka Środa
ZE ŚRODY
M. Braszak: Naloty Luftwaffe na Środę i Poznań we wrześniu 1939 r. Kolejne dni dramatu (cz. 2)
St. Frankowski: Kółko rolnicze w Środzie Wielkopolskiej
Z REGIONU
St. Frankowski, St. Pawłowski: Połażejewo - ludzie, historia, zabytki
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Praojcom  na chwałę! czyli Pomnik Grunwaldzki
WIELCY ZNANI I ZAPOMNIANI
A. Androchowicz: Piękna Helena-polska królowa twista
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności w r. 2010
Kalendarium.

1 i 4 strona okładki: Pałac w Połażejewie - współczesny wygląd jadalni i mapa pruska (messtischblatt) 1:25000 z 1888r. Foto ze zbiorów prywatnych i archiwalnych.
b
59a 59b OD REDAKCJI
KULTURA
M. Turkowski: Kronika szkoły w Pławcach (cz. 2)
J. Sobczak: Pani Zielna czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 VIII)
5. Urbańska: Chór z ambicjami
M. Pruchniewicz: Mój świat            
ZE ŚRODY
M. Braszak: Nasze rzeki:  Moskawa, Źrenica i Struga Średzka
J. Wietlicki: Czas przemija a pamięć pozostaje         
Z REGIONU
Wł. Chałupka: Jadwiga Zamoyska - Służebnica Boża na nowo odkryta
St. Frankowski: Moja najbliższa Ojczyzna
Z PRZESZŁOŚCI
M. Mielcarzewicz: Saga rodu Milewskich. Alfred Milewski i jego rodzina (cz. 1)
St. Frankowski: Konfederacja barska
J. Sobczak: Zapomniane powstanie narodowe 1966 roku
WIELCY ZNANI I ZAPOMNIANI
A. Androchowicz: Piękna Helena -polska królowa twista (dok.)
Z ŻYCIA STK
1 i 4 strona okładki: ,,Średzka przyroda" w obiektywie Ireny Spochacz (ŚTF)
b
60 60b

OD REDAKCJI 
KULTURA
Wystąpienia na Średzkich Sejmikach Kultury
K. Krawiarz: Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
A. Lewandowski: Zarys działalności Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Środzie Wlkp
B. Kubiak: Średzkie Amazonki
M. Mielcarzewicz: Spo
łeczny Komitet Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp
D. Małecki: Klub „Polonia"
K. Bartłomiejczak: Średzcy Etyliniarze       
W. Kalotka: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Środzie Wlkp
M. Łuczak, B. Stępa: Chór Ama la Musica
B. Urbańska: Miejsce Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w życiu miasta
B. Urba
ńska: Konkurs rozstrzygnięty Nagrodzone prace konkursowe:
A. Zawadzka: Powr
ót taty z delegacji
K. Przybył: Moja najzabawniejsza przygoda
K. Jóźwiak: Pleśń
K. Ośka-Popko: Diabelski akwizytor
E. Nożewnik: Kto panią oskalpował
G. Król: Pamiętnik panny D
M. Turkowski: Kronika szkoły w Pławcach (cz. 4)
J. Sobczak:
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czyli Pani Siewna (8.IX)
Z REGIONU
J. Sobczak: Groby dusz Wielkopolan czyli ich serc
St. Frankowski: Edward Raczy
ński i jego dzieła
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankowski: Zarys dziejów powiatu Średzkiego
M. Braszak: Loty nadziei (cz. 1)
B. Kiełbasa: Koniński wątek z życia Ambrożego Pampowskiego        
M. Mielcarzewicz: Saga rodu Milewskich. Alfred Milewski i jego rodzina (cz. 2)
Z
ŻYCIA ŚTK

1 i 4 strona okładki: „Średzka przyroda" w obiektywie Ireny Spochacz (STF)
b
2012

61 61

OD REDAKCJI
KULTURA
Kolęda ułańska
T. Osyra: „Marianna i róże" Janiny Fedorowicz i Joanny Konopińskiej (cz. l)
K. Krawiarz: Franciszek Sztaymec (1870-1910)
M.Turkowski: Kronika szkoły w Pławcach (cz. 5)
A. Przyborski: Recepcja lektur przez uczniów 3. klas szkół gimnazjalnych (cz. 1)
ZE ŚRODY
B. Urbańska: Rozmowa z burmistrzem Wojciechem Ziętkowskim
B. Urbańska: Pamiętanie
Z REGIONU
J. Sobczak: Niezwykłe świadectwo patriotyzmu wielkopolskiego dziecka
St. Frankowski: Wsie olęderskie na ziemi średzkiej
St. Frankowski: Rodziny Edwarda i Konstancji Raczyńskich
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Ostatni potomkowie Piasta
M. Braszak: Loty nadziei (cz. 2)
M. Mielcarzewicz: Saga rodu Milewskich. Alfred Milewski i jego rodzina (cz. 3)
Z ŻYCIA ŚTK
W. Magdziarska: Szlakiem wygasłych wulkanów
Kalendarium

1 i 4 strona okładki: „Zimowe pejzaże" autorstwa Ireny Spochacz (ŚTF)
b

62a 62b OD  REDAKCJI
KULTURA
H.M. Rzepczyńska: Wiersze
M. Braszak: Lector si monumentum requiris circumspice
T. Osyra: „Marianna i róże" Janiny Fedorowicz i Joanny Konopińskiej (dok.)
M Turkowski: Kronika szkoły w Pławcach (dok.)
A. Przyborski: Recepcja lektur przez uczniów 3. klas szkół gimnazjalnych (dok.)
Z POWIATU
B.Urbańska: Rozmowa ze starostą Powiatu Średzkiegop. Tomaszem Pawlickim
R. Plebański: Mieszkańcy pałacu w Łeknie, część 1
H. Noetzeh: Mieszkańcy pałacu w Łeknie, część 2
St. Frankowski: Patron naszej biblioteki miejskiej
J. Ochowiak: Co pisano o Gieczu w XIX w. i w okresie dwudziestolecia międzywojennego?
A.Ochowiak: Historia powstania herbu gminy Dominowo
E. Czarny: Nowe Miasto nad Wartą - na granicy powiatów i województw 
Z PRZESZŁOŚCI
M. Węcławski: Patrząc na stare portrety
M. Braszak: Loty nadziei (dok.)
Z ŻYCIA ŚTK
B.Urbańska: Sprawozdanie z działalności ŚTK w 1. 2009-2011
Kalendarium
1 i 4 strona okładki: "Nadchodzi wiosna" - fotografie Ireny Spochacz (ŚTF)
b

63a 63b OD  REDAKCJI
KULTURA
K. Bako-Bartkowiak: Kapela ,,Średzioki" - 15-lecie działalności artystycznej
M. Braszak: Tam dobrze, gdzie ojczyzna
A. Czajkowska: Autorytet - wzór do naśladowania (cz. 1)
I. B. Mantaj: Kto (w Słupi Wielkiej) czyta książki, żyje podwójnie
ZE ŚRODY
B. Urbańska: Zapomniany rektor „Jedynki"
Z REGIONU
D. Kraus-Burzyńska: Po Jubileuszu 90-lecia Koła Śpiewu „Głos znad Warty" w Sulęcinku. Cześć Pieśni... (cz. 1)
St. Frankowski: Majątek Zberki w rękach niemieckich
St. Frankowski: Czartoryscy ze Źrenicy
Z PRZESZŁOŚCI
A. Jagodzińska: Ksiądz kanonik Leon Stępniak: ostatni kapłan - więzień KL Dachau
J. Sobczak: Biesiada w Turwi inspiracją dla wieszcza
J. Sobczak: Cesarz Napoleon w Poznaniu
M. Rembowski: Mały bezimienny bohater
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładki: Andrzej Fraś "Martwa natura" (wystawa w filii Biblioteki w Słupi Wielkiej)
b

64a 64b OD  REDAKCJI
LISTY
Czytelnicy o 15-leciu ŚKK
KULTURA
A. Czajkowska: Autorytet - wzór do naśladowania (dok.)
B. Urbańska: Średzianka „Damą Zakonu św. Jerzego”
M. Kosman: Recenzja „Raptularza średzkiego"
Zespół: Projekt „W małym kinie”
ZE ŚRODY
H. Machajewski: Ze studiów nad początkami Środy (cz. l)
J. Wietlicki: Żabikowo - miejsce kaźni średzkich żołnierzy Armii Krajowej
Z REGIONU
D. Kraus-Burzyńska: Po Jubileuszu 90-lecia Koła Śpiewu „Głos znad Warty" w Sulęcinku. Cześć Pieśni... (dok.)

St. Frankowski: Gąsiorowscy ze Zberek i nie tylko
K. Krawiarz: Szymborscy. „Nic dwa razy się nie zdarza"
M. Bajer: Golęczewo - murowany dokument obrotów kół historii (cz. l)
A. Lewandowski: Katastrofa lotnicza w Słupi Wielkiej
T. Bohm: Życie i walka Marcina Poprawy - żołnierza Batalionów Chłopskich
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Pozostali przy Napoleonie do końca
Z ŻYCIA ŚTK
U.,K.L. Wiatr: Wspomnienia z wycieczki w Bieszczady
Kalendarium

1 i 4 strona okładki: Obchody 85- i 90-lecia występów Kola Śpiewu "Glos znad Warty"

b
2013

65a 65b OD REDAKCJI
OBYCZAJE
A. Raczyńska - Łuczak: Telefony komórkowe w szkołach. Czy to problem?
B. Urbańska: Przyjazd Stanisławy z Lipskich i Józefa Czarneckich do Zaniemyśla - wprowadzenie
Fr. L: Opis uroczystego przyjęcia Jaśnie Wielmożnych hrabiów Józefa i Stanisławy z Lipskich Czarneckich w dniu 28 czerwca 1883 roku w dobrach Zaniemyskich
ZE ŚRODY
H. Machajewski: Ze studiów nad początkami Środy (dok.)
B. Urbańska: 90 lat średzkiego LO (cz.1)
St. Frankowski: Starosta powiatowy Jerzy Niedziałkowski i jego rodzina
T. Böhm: Średzkie harcerstwo w 20-leciu międzywojennym (1914-45)
Z REGIONU
M. Bajer: Golęczewo - murowany dokument obrotów kół historii (dok.)
St. Frankowski: Mieszkańcy dawnego pogranicza wielkopolskiego
J. Sobczak:  Józef ignacy Kraszewski w Poznańskiem
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Gall zwany Anonimem - w dziewięćsetlecie powstania jego kroniki
St. Frankowski: Działalność i awanse Ambrożego Pampowskiego (cz.1)
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładki: Odnowiony gmach LO w Środzie Wlkp.
b

66a 66b OD REDAKCJI
KULTURA
"Zabawy dzieciństwa. Wspomnienia własne lub zasłyszane" i  "Żdziebko o kejtrach, tytkach i antrejkach czyli z polskiego na nasze
ZE ŚRODY
B. Urbańska: Opracowania poświęcone Środzie Wlkp
B. Drobig: Geschichte der Środa [tł. Dr. Kazimierz Krawiarz] (cz.1)
B. Urbańska: 90 lat średzkiego LO (dok.)
Z REGIONU
St. Frankowski: Droga płk. Kuszela do Koszut
J. Sobczak: Cegielski - Wielkopolanin godzien naśladowania
M. Braszak: Wieluń. Między symbolem a mitem
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankowski: Działalność i awanse Ambrożego Pampowskiego (dok.)
J. Sobczak: Wielkopolanie w powstaniu styczniowym
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
B. Urbańska: Wspomnienia o Stefanii Capikowej, Henryku Łukaszewskim, Marianie Krzysztofiaku
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności ŚTK w roku 2012
1 i 4 strona okładki: Wiosna w obiektywie Jerzego Szymańskiego
b
67a 67b OD REDAKCJI
KULTRURA
Przypomnienie regulaminu konkursów: „Zabawy dzieciństwa. Wspomnienia własne lub zasłyszane” i „Ździebko o kej trach, tytkach i ant rejkach czyli z polskiego na nasze”
B. Urbańska: Z Ryszardem Kurnatowskim o malarstwie, „Kurkach” i regionalizmie
B. Urbańska: Warto tu zaglądać
ZE ŚRODY
B. Drobig: Geschichte der Stadt Schroda (dok.)
Z REGIONU
St. Frankowski: Malczewscy z Dębicza
St. Stanisławski: Udział Wielkopolski w Powstaniu Styczniowym
E. Węcławiak: Cmentarz ewangelicki w Starkówcu (Siarkowcu) Piątkowskim
Z PRZESZŁOŚCI
Z. Jasińska: Polesia czar
J. Sobczak: Chwalebna postawa Wielkopolan w II rozbiorze
T. Böhm: Powstanie Warszawskie 1944r, przyczyny i skutki
St. Frankowski: Nasza stolica Pyzdry
J. Sobczak: Bawarskie zaślubiny Jagiellonki
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładki: Malarstwo Ryszarda Kurnatowskiego
b

68a 68b OD REDAKCJI
B. Urbańska: Konkursy rozstrzygnięte
KULTURA
B. Urbańska: Iskra, a może iskierka, nadziei
J. Sobczak: Larum w sprawie nauczania historii
B. Urbańska: Zakochałam się w Środzie. Rozmowa z p. Marią Gierczyńską
NAGRODZONE PRACE W KONKURSIE GWAROWYM
M. Kaczmarek: Wiaruchna- chcecie? Przeczy tej cię!
J. Orłowski: Langowka i hokej na lodzie na Korbolach
E. Węcławiak: Od ziomka do bochynka
J. Staniewska: Gelejza na desce
Z REGIONU
T. Bohm: Udział społeczeństwa Wielkopolski w budowie umocnień
obronnych w 1939 r.
J. Szudrowicz: Moc charakteru Stefanka
D. Mikulski: Historyczne nazwy topograficzne w krajobrazie
Murzynowa Kościelnego
St. Frankowski: Parafia i dobra ziemskie w Krerowie
B. Urbańska: Sejmikowe wspomnienia
M. Braszak: Szlak Piastowski. Najstarszy polski szlak kulturowy
w nowej odsłonie
Z PRZESZŁOŚCI
J.Sobczak: Sarmacki obyczaj pogrzebowy
K. Dydymska-Witaszak: Wspominki - dzięki audycji radia MERKURY - „Modlitwa Zapomnianej"
Z ŻYCIA ŚTK
W. Magdziarska: O wycieczce do Szczecina i okolic
Kalendarium
1 i 4 strona okładki: Rzeźby M. Gierczyńskiej "Rozmowa" i "Labirynt"
b
2014

69A 69B OD REDAKCJI
Regulaminy konkursów
Podziekowanie Zarządu ŚTK
KULTURA
B. Andrzejewski: Kto Ty jesteś? Polak mały
K. Krawiarz: Kórnicko – Bnińska Izba Pamiątek Regionalnych i Izba Szymborskich w Bnińskim ratuszu
J. Sobczak: Uczył dzieci kochać Polskę
Nagrodzone prace w konkursie „Zabawy dzieciństwa. Wspomnienia własne lub zasłyszane”
A. Lewandowski: Zabawy mojego dzieciństwa”

J. Sobczak: Zapomniane gry i zabawy
M. Spaleniak: Zabawy mojego dzieciństwa
L. Gościniak: Gry i zabawy mojego dzieciństwa
M. Pruchniewicz: Zabawy z dzieciństwa
ZE ŚRODY
B. Urbańska: Urok orkiestr dętych
Z REGIONU
St. Frankowski: Stablewscy w Szlachcinie i Nietrzanowie
J. Sobczak: Uwiecznił sceny walk powstańczych
T. Böhm: Pomoc społeczeństwa Wielkopolski w dozbrajaniu pododdziałów Obrony Narodowej w 1939 roku
D. Zieliński: Powstaniec wielkopolski i żołnierz trzech wojen
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Koronacja Przemysła II i narodziny polskiego godła narodowego
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładki: zdjęcia z pobytu orkiestry OSP w Hainingsdorf (Niemcy) w 2013r, członkowie orkiestry w stroju smerfów
b
70A 70B OD REDAKCJI
Komitet Organizacyjny 50-lecia ŚTK
Zarys programu obchodów 50-lecia ŚTK. 6.10-11.10.2014r.
KULTURA
Wybieramy wybitnych reprezentantów ziemi średzkiej
K. Dydymska – Witaszak: Mesjasz Haendla
St. Frankowski: Wybitny humanista z Koszut
B. Urbańska: Wspomnienie o Alfonisie Szyperskim, średzkim profesorze okresu międzywojennego
A. Szyperski: Mowa zapomniana. O archaizmach w Wielkopolsce
ZE ŚRODY
B. Perczak: Ministranci w Kolegiacie – wspomnienia emeryta
K. Dydydmska – Witaszak: Pamięci ks. Kanonika Wojciecha Raczkowskiego
Z REGIONU
H. Czarny: Obchody 730-lecia Nowego Miasta nad Wartą
B. Urbańska: Wspomnienia Krzysztofa Mańkowskiego
Z PRZESZŁOŚCI
Z. Dymczyk – Bilińska: „Polesia czar”. Dalsze losy Dymczyków – byłych osadników Polesia
J. Sobczak: Doga Wielkopolan do Krypty Zasłużonych
St. Frankowski: Starosta płowski, marszałek wojwództ wielkopolskich
J. Sobczak: Władysława Zamoyskiego boje o Zakopane i Morskie Oko
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie Zarządu ŚTK z działalności w roku 2013
Kalendarium
1 i 4 strona okładki: Wspomnienia ze spotkania poświęconego pdróży do Turcji. Jolanta Staniewska i Józef Bobrowski (str. 1) oraz Andrzej Rawbuć  (str. 4) w rekwizytach demonstrowanych na spotkaniu (foto: J. Szymański)
b


71a 71b OD REDAKCJI
KULTURA
M. A. Zarębski: O obecnej sytuacji w polskim regionalizmie
B. Urbańska, St. Frankowski: ŚTK proponuje następujących patronów ulic
ZE ŚRODY
St. Frankowski: Grobowiec rodziny Galińskich
A. Szyperski: Środa, miasto moich doświadczeń pedagogicznych
St. Frankowski: Sekrety cmentarza średzkiego
B. Urbańska, M. Frąckowiak: Okruchy wspomnień o ks. Wojciechu
Z REGIONU
D. Zieliński: Franciszek Józef Unrung - życie wtopione w Polskę
F. Zamelski: Anatomia sukcesu Firmy Mróz SA
H. Noetzel: W gościnie u Państwa Mrozów
B. Urbańska: Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie średzkim
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Rehabilitacja Wielkopolan za kapitulację pod Ujściem
J. Sobczak: Janko z Czarnkowa. Dziejopis z Wielkopolski rodem
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładkiAkwarele R. J. Kurnatowskiego
b
Numer specjalny
nr 72 nr 72

OD REDAKCJI
Program obchodów 50-lecia ŚTK
M. Sobucka-Rawbuć, St. Frankowski: Wybitni reprezentanci ziemi średzkiej
M. Pawliczak: Takie były początki
K. Łątkowski: Moja przygoda ze Średzkim Towarzystwem Kulturalnym
B. Urbańska: Jak zmieniało się Średzkie Towarzystwo Kulturalne
M. Sobucka-Rawbuć: Trochę informacji o naszej działalności 1997-2014
St. Frankowski: Nasza turystyka
B. Urbańska: Nasze wydawnictwa: skrypty, foldery, książeczki, książki
A. Pawlak: Kolportaż
H. Sęk: Swojski obowiązek
L. Gościniak: Troska o średzki cmentarz
A. Walkowiak: Internet w życiu Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego
W. Magdziarska: O kronice ŚTK
B. Urbańska: Sytuacje zabawne a może „wpadki"
B. Urbańska: Jeden rok z życia ŚTK
O NAS
St. Maćkowiak, J. Wojtczak: Złote Gody Średzkiego Towarzystwa
Kulturalnego
J. Sobczak: Est aliąuid patris finibus vicinum esse czyli słów kilka z okazji jubileuszu 50-lecia ŚTK

b
2015
nr 73 nr 73 OD  REDAKCJI
KULTURA
E. Węcławiak: Rok 1964 w moim życiu
R. Szkudlarek: Tak pamiętam Środę sprzed 50 lat (cz. l)
ZE ŚRODY
A. Mąkinia: Sierpniowy egzamin z jedności - rzecz o .111 Maratonie Zumby
w Środzie Wielkopolskiej

St. Frankowski: Poszerzamy wiedzę o ks. T. Keglu
Z REGIONU
W. Krzyżaniak: Jak trafiłem do uniwersytetu lodowego. Wspomnienie
o Kazimierzu Fedyku organizatorze tych szkół

B. Urbańska: 50-iecie Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w serwisie fotograficznym Jerzego Szamańskiego
J. Sobczak: Zwycięstwa nad luftwaffe na niebie Wielkopolski
D. Hęćka: Ślady zamieszkiwania Żydów w mojej okolicy (cz. 1)
Z PRZESZŁOŚCI
J Sobczak: Ostatni pustelnik wielkopolski
St. Frankowski: Po upadku wielkopolskiej Wiosny Ludów
Z ŻYCIA ŚTK
1 i 4 strona okładkiAkwarele R. J. Kurnatowskiego przedstawiające Środę i okolice
b

74A 74B OD  REDAKCJI
KULTURA
J. Urbanowicz: W moim mieście Środzie (wiersz)
J. Urbanowicz: Po prostu Środa (wiersz)
R. Szkudlarek: Tak pamiętam Środę sprzed 50 lat (dok.)
B. Urbańska: Regionalizm staje się modny?
ZE ŚRODY
St. Frankowski: Mikołaj Boguliński i jego rodzina
T. Bóhm: Prześladowania ziemian powiatu średzkiego i grabież ich majątków w okresie II wojny światowej
Z REGIONU
D. Hęćka: Ślady zamieszkiwania Żydów w mojej okolicy (dok.)
D. Zieliński: Powstaniec wielkopolski, żołnierz i nauczyciel
J. Sobczak: Meteoryty i kosmiczny rezerwat
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Prawda i legenda o księżnej Ludgardzie
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie Zarządu ŚTK działalności w latach 2012-2014
R. Szkudlarek: Relacja z wycieczki Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego
Kalendarium
1 i 4 strona okładki: Uroki dzikiej puszczy białowieskiej w obiektywie aparatu Marii Zalęskiej "Tity"
b

75 75 OD  REDAKCJI
KULTURA
J.W. Jasiński: Wiersze
B. Urbańska: Groch z kapustą czyli o czytelnictwie i nie tylko
A. Walkowiak: Maria Skłodowska-Curie opromieniona sławą najwybitniejsza kobieta w dziejach nauki
ZE ŚRODY
T.Bohm: Średzkie harcerstwo po II wojnie światowej
Z REGIONU
St. Frankowski: Braunkowie na ziemi średzkiej
D. Mikulski: Sabaszczewski krajobraz opowiada swoją historię
D. Paczkowski: Wspomnienie o prof. E. Maćkowiaku, wybitnym muzyku z Gułtów
Z PRZESZŁOŚCI
M. Braszak: Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Narodziny w boju (1918-1919) (cz. 1)
J. Sobczak: Kongres Wiedeński czwartym rozbiorem Polski
J. Sobczak: Polskie sztandary nad Berlinem
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Przyjaciele: Wspomnienie o śp. Andrzeju Stanisławie Urbańskim
Bożenna Urbańska: Wspomnienie o śp. Jerzym Wiktorze Jasińskim
Z ŻYCIA STK
1 i 4 strona okładki: Średzka Kolej Powiatowa w fotografi J. Szymańskiego
b
76A 76B OD  REDAKCJI
KULTURA
D. Kraus-Burzyńska: Jubileusz Kazimierza Trzeciaka
B. Urbańska: Grzegorz Rudny zaprasza
R. Szkudlarek: Sympozjum poświęcone dawnym właścicielom majątków ziemskich w Pigłowicach i Wyszakowie
ZE ŚRODY
M. Mielcarzewicz: Unikat epoki dinozaurów -miłorząb japoński
Z REGIONU
J. Sobczak: Planetarium w Potarzycy
D. Zieliński: Niezwykły człowiek. O Stanisławie Zielińskim
K. Krawiarz: August hr. Cieszkowski (12.09.1814-12.03.1894). Wystawa w Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie
Z PRZESZŁOŚCI
M. Braszak: Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Dni chwały (1919-1921) (cz.2)
St. Frankowski: Radziejewscy na Górnym Śląsku
J. Sobczak: Testament Krzywoustego
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Wspomnienia z wycieczki członków ŚTK na Suwalszczyznę
Kalendarium
1 i 4 strona okładki: Fotograficzne wspomnienie 2 wyjazdu czfonków ŚTK na Sitwalszczyznę (jot. R. Szkudlarek)
b
Numer specjalny
77A 77B

B. Urbańska: ŚTK proponuje
ks. Jan Stanisławski: Tu się wszystko zaczęło
1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
J. Sobczak:
    Zanim przyjęliśmy chrzest
    Początki dynastii Piastów
    Pierwsze grody Polan kolebką państwa polskiego
    O chrzcie i nie tylko
    Mieszko I „Wielki", choć mało znany
    Dobrawa zwana Dąbrówką
    Najstarsze palatia Piastów
    Jordan i Unger. Pierwsi polscy biskupi
    Poznański miecz świętego Piotra
    Pamiętny rok 1000 czyli Zjazd Gnieźnieński
    Zapomniane Milenium

Okładka: Chrzest Polski wg Jana Matejki
b
2016
78a 78b OD  REDAKCJI
KULTURA
B. Urbańska: Nasza inauguracja
B. Urbańska: Propozycje, zamiary, prośby
Ch. Gomolec: Opis do projektu formy przestrzennej upamiętniającej
ks. Augustyna Szamarzewskiego
Zarząd ŚTK: Ławeczka ks. A. Szamarzewskiego
ZE ŚRODY
I. Lisewska: 95 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego na ziemi średzkiej
St. Frankowski: Zapomniana aktywistka narodowa i poetka ze Środy
Z REGIONU
D. Zieliński: Powstańcze i żołnierskie kartki życiorysu Jana Stengerta
Z PRZESZŁOŚCI
M. Braszak: Poznański trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Dzieciństwo (1921-1926) [cz. 3]
J. Sobczak: Śmierć Przemyśla II - zamach czy wendeta
J. Sobczak: „Piękna Polka" czyli Ryksa Elżbieta-królowa Polski i Czech
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Wielkopolska znana i nieznana, czyli krajoznawcza
wycieczka do gminy Krzywiń
Kalendarium
str. 1: Projekt „Ławeczki ks. A. Szamarzewskiego " autorstwa Ch. Gomolca [fot. J. Szymański]
str 4: Fragment listu ks. A. Szamarzewskiego
b

79a 79b OD REDAKCJI
KULTURA
B. Urbańska: Nasze (i nie tylko) propozycje k-o.
ZE ŚRODY
St. Rex: Historia harcerstwa średzkiego (cz. 1)
B. Urbańska: Cmentarz pw. św. Sebastiana w Środzie
Z REGIONU
St. Frankowski: Drwęscy w Brodowie
D. Mikulski: Ekspresja przyjaźni ziemian w architekturze i krajobrazie Murzynowa Kościelnego i Sabaszczewa w kontekście powieści Józefa Korzeniowskiego
D. Zieliński: Żył tylko wielkością i chwałą Polski
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Córka Mieszka I matką europejskich królów
J. Sobczak: Wielka miłość Chrobrego króla
M. Braszak: Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Dorastanie (1926-1933) [cz. 4]
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie Zarządu ŚTK z działalności w roku 2015
Kalendarium
str. 1 i 4: Wiosna w fotografii Adama Serowika
b

80a 80b OD  REDAKCJI
KULTURA
H. B
łaszyk: Roztańczone Śnieciska (1959-1987) cz.l
H. Sęk: O pewnej niedzielnej kwietniowej wystawie
L. Gniotowska: Jam jest dw
ór
B. Urbańska: Kulturowy zawrót głowy
ZE ŚRODY
St. Rex: Historia harcerstwa
średzkiego (cz. 2)
St. Frankowski: Zabłoccy na ziemi średzkiej
G. Posala: Podr
óżować to żyć
Z REGIONU
J. Sobczak: Poznańskie lata autora „Dziadka do orzechów"
Z PRZESZŁOŚCI
M. Braszak: Poznański trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Przed egzaminem dojrzałości (cz. 5)
D. Zieliński: Stanisław Zieliński, obrońca polskości Mazur (cz. 2)
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Wycieczka na Żuławy Wiślane - maj 2016
Kalendarium
str. 1 i 4: Wystawa ŚTK w średzkiej Kolegiacie pt.. "Szaty i naczynia liturgiczne"
b
81a 81b OD  REDAKCJI
KULTURA
M. Andruszewska: Mała archeologia. Pokłosie konferencji „mieszczańskiej”
H. Błaszyk: Roztańczone Śnieciska (1959-1987) (dok.)
Z. Grześkowiak, M. Miesiąc, M. Nowaczyk, M. Wiśniewski: Ocalić od zapomnienia. Wspomnienie o Franciszku Kosińskim
ZE ŚRODY
St. Rex: Historia harcerstwa średzkiego (cz. 3)
Z REGIONU
St. Frankowski: Cmentarzysko w Nadziejewie i jego odkrywca
St. Frankowski: Tragiczna katastrofa pilota z Brodowa
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Kto Ojczyźnie swej służy... czyli rozważania o przeszłości
D. Zieliński: Stanisław Zieliński o powstaniu styczniowym
M. Braszak: Poznański trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Wrześniowy sprawdzian (cz. 6)
R. Szkudlarek: Mennonici nad Wisłą
J. Sobczak: Regelinda czyli „śmiejąca sit; Polka"
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
str. 1 i 4: Fotograficzne reminescencje z wyjazdu ŚTK do Klępska i Wolsztyna (fot. J. Szymański)
b
2017
82A 82B OD  REDAKCJI
KULTURA
M. Kaczmarek: Ku pamiynci
J. Orłowski: O dwóch istnych, co pogonioły ich własne pszczoły
H. Błaszyk: Okres jesienny to czas zachorowań na grypę
St. Dymczyk: Pomnik z inspiracji „Ogniem i mieczem"
ZE ŚRODY
St. Frankowski: Jeszcze o potomkach Antoniego Trąmpczyńskiego
St. Frankowski: Zygmunt Gorgolewski - odzyskany reprezentant ziemi średzkiej
B. Urbańska: Pomnik-ławeczka ks. Augustyna Szamarzewskiego
Z PRZESZŁOŚCI
M. Braszak: Poznański trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielko­polskiego nieba. Nadzieja i ofiarność. Klęska i chwała (cz. 7 ost.)
J. Sobczak: Pierwsi polscy osadnicy w Ameryce
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
B. Urbańska: Wspomnienie o śp. Bonifacym Siekierskim
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Wycieczka szlakiem kultury romańskiej
R. Szkudlarek: Spotkanie z powiatem szamotulskim czyli jednodniowa wycieczka jesienna
Kalendarium
str. 1. Odsłonięcie pomnika-ławeczki ks. A Szamarzewskiego (fot. Jerzy Szymański)
str. 4. Pałac Twardowskich w Kobylnikach i ratusz w Obrzycku (fot. Jerzy Szymański)
b
83A 83B OD  REDAKCJI 
KULTURA
D. Kraus-Burzyńska: Do Organizatorów XVII Międzypowiatowego Przeglądu Talentów Muzycznych
W. Kałużna: Korbole ciotki Boguchy       
B. Urbańska: Uciekająca Maria
B. Urbańska: Bogactwo narodowe     
ZE ŚRODY I REGIONU
A. Gogulski: Historia szpitala w Środzie Wielkopolskiej 1916-2016
E. Węcławiak: Wojenne dzieciństwo Marii Buczmy
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankowski: Proboszcz i arcybiskup Teofil Wolicki     
St. Frankowski: Hipolit Trąmpczyński i jego rodzina        
J. Sobczak: Tron Karola Wielkiego czyli wielka zagadka naszej historii
J. Sobczak: Zapomniane zwycięstwo Mieszka I
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
B. Urbańska: Wspominamy Danielę Kraus-Burzyńską
Z ŻYCIA ŚTK
B. Urbańska: Sprawozdanie Zarządu Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego z działalności w roku 2016
Kalendarium 
str. 1 i 4. Wiosna (fot. Jerzy Szymański)
b

84A 84B OD REDAKCJI
KULTURA
M.R. Gierczyńska: W salonie i piwnicznej izbie
R. Włodarczyk: Tośtoki z Paczkowa
B. Urbańska: Kościuszko w poezji Marii Konopnickiej
ZE ŚRODY I REGIONU
A. Gogulski: Historia szpitala w Środzie Wielkopolskiej (cz. 2)
J. Sobczak: W rocznicę pierwszego Powstania Wielkopolskiego 1806
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankowski: Ksiądz wielkopolski w czasach kulturkampfu i germanizacji
J. Sobczak: Losy serca naczelnika insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku
E. Węcławiak: Jestem wysiedlony. Historia Seweryna Hermana (cz. 1)
M. Rezler: Generał Gorzeński i legenda Dobrzycy
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: W środku Poznania czyli relacja z wycieczki do stolicy Pyrlandii
Kalendarium
str. 1 i 4. Wspomnienia z wycieczki członków ŚTK do Poznania (fot. R. Szkudlarek)
b
85A 85B OD  REDAKCJI 
KULTURA
B. Urbańska: Moje alter ego
J. Sobczak: Strofy o Dowborze i Dowborczykach
ZE ŚRODY I REGIONU
A. Gogulski: Historia szpitala w Środzie Wielkopolskiej (cz. 3)
R. Szkudlarek: Średzkie Sejmiki Kultury A.D. 2017
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Niedoceniany głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego
St. Frankowski: Księżna łowicka z Wielkopolski
B. Staręgowski: Sejmik średzki jako regulator prawny formacji zbrojnych samorządu województw poznańskiego i kaliskiego w okresie panowania Jana Kazimierza (l648-1668)
E. Węcławiak: Jestem wysiedlony. Historia Seweryna Hermana (dok.)
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Gdzie Niemen toczy wody błękitne. Wycieczka ŚTK na grodzieńszczyznę (08-12.05.2017)
Kalendarium
str. 1 i 4.Szkody w mieście po nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 r. (fot. J. Szymański)
b
2018
86a 86b OD  REDAKCJI ,                    
KULTURA
B. Urbańska: 20 lat Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego
B. Urbańska: Trochę prywaty  
ZE ŚRODY I REGIONU
A. Gogulski: Historia szpitala w Środzie Wielkopolskiej (cz. 4)
St. Frankowski: Średzka rodzina Laskowskich
W. Węcławiak: Młodość Janiny Ostojskiej-Jopek
St. Frankowski: Mańkowscy w Źrenicy
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Piastowski rodowód Orła Białego
J. Sobczak: Wielkopolanka pierwszą studentką Akademii Krakowskiej
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
K. Majewska: Nasz Profesor
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Łagów, Lubniewice, Uniejów, Turek i nie tylko, czyli uroki Lubuskiego i Wielkopolski      
Kalendarium
str. 1 i 4. Statuetka otrzymana z okazji 20 lecia ŚKK oraz "Złote kaczki", którymi uhonorowano zespół redakcyjny Kwartalnika (fot. J. Szymański)
b

87a 87b OD REDAKCJI
KULTURA
B. Urbańska: Pan Dyrygent
ZE ŚRODY
E. Węcławiak: Wojna zabrała mi najlepsze lata. Wojenna historia Heleny Lisiewicz zd. Maćkowiak
Z REGIONU
St. Frankowski: Pułkownik Augustyn Brzeżański na ziemi średzkiej
A. Gogulski: Akcja „Aussiedlung"
Z PRZESZŁOŚCI
Wł. Chałupka: Hipolit Trąmpczyński i powstanie Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Księstwie Poznańskim

J. Sobczak: Imć Kulczycki i wiedeńska kawa
J. Sobczak: Ostrów Radzimski
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Urokliwe Drezdenko, skarby grodu Santok i spalony z głupoty Landberg czyli wrześniowa wyprawa ŚTK
R. Szkudlarek: XII Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana 2017 na Świętej Górze w Gostyniu
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności Zarządu ŚTK w latach 2015-2017
Kalendarium
str. 1 i 4. Wielkanocne akwarele autorstwa Ryszarda J. Kurnatowskiego.
b
Numer specjalny
88A 88B
B. Urbańska: Rocznica
X. J. Kłos: W stulecie śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
A. Mierzyński: Kalendarium życia i działalności gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (wybór)
J. Sobczak: Gen. J.H. Dąbrowski i j ego Legiony na ziemi włoskie
J. Sobczak: Gnieźnieński i insurekcyjny epizod gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
St. Frankowski: Pod ciężarem dziedzictwa sławnego ojca
B. Urbańska: „Świątynia pamięci"
J. Sobczak: Śmierć twórcy Legionów Polskich we Włoszech
St. Frankowski: Po trudach wojennych spoczął w Winnej Górze
J. Sobczak: Losy serca gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
J. Sobczak: Kopiec i pomnik gen. J.H. Dąbrowskiego w Pierzchowcu
St. Frankowski: Płończyńscy z Chociczy
str. 1 i 4. Portret gen. J.H. Dąbrowskiego nieznanego autora / Grafiki autorstwa Ryszarda J. Kurnatowskiego przedstawiające pałac w Winnej Górze w czasach generała (1770) i nowy zbudowany w 1910 r.
b
Numer specjalny
89A 89B W numerze:
B. Urbańska: Od Redakcji
J. J. Sobczakowie: Wprowadzenie
S. Kubera: Wstęp do pierwszego wydania śpiewnika (1978 r.)
J. J. Sobczakowie: Słów kilka o autorze śpiewnika
J. J. Sobczakowie: Zwyciężył Orzeł Biały czyli słów kilka o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919
J. J. Sobczakowie: Polska pieśń powstańcza
Zbiór pieśni powstańczych:
Mazurek Dąbrowskiego
Rota
Do polskiej armii chłopców zaciągają
Bywaj dziewczę, bywaj zdrowe
Naprzód poznański pułku pierwszy
Ach, cóż tam za tuman na drodze
Wojenko, wojenko
Wśród nocnej ciszy
Hej nasza kompania
Raduje się serce, raduje się dusza
Znam ja jeden piękny domek
Leć orle biały
Niemcom wojna wydana
Wśród nocnej ciszy pod Lwowem
Dziewiętnasty, rok dwudziesty, cały krwią zalany
Siwy konik siwy
Chciało dziewczę rychło rano wstać
U młynarza Marcina
Nasza Anusia
Oj Maniu, Maniu…
Wiązanka
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w ilustracjach Leona Prauzińskiego
Biogramy autorów
b
90A 90B KULTURA
St. M. Dymczyk: Źródła artystycznych dokonań
St. M. Dymczyk: Piękno z talentu i pracy
K. Majewska: Słupia Wielka - „mój mały salon muzyczny"
ZE ŚRODY
R. K. Szkudlarek: Upamiętniliśmy 200 rocznice śmierci gen. J.H. Dąbrowskiego
B. Urbańska: Wspomnienia rodzinne. Opowieść K. Mańkowskiego
Z REGIONU
Wł. Chałupka: Franciszek Nowak (1883-1961) - leśnik i powstaniec wielkopolski z Mądrych
J. Sobczak: Spełnienie pragnień rodziny
St. Frankowski: Społecznik z książki „Marianna i róże"
E. Węcławiak: Nie wszyscy Niemcy byli źli... Wojenna opowieść pani Marty Michałowicz
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Henryk Sławik, zapomniany bohater trzech narodów
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o śp. Prof. dr hab. Teresie Rabskiej
Z ŻYCIA ŚTK
R. K. Szkudlarek: Udział ŚTK w koncercie „Z nową wiosną" z okazji 40-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
R. K. Szkudlarek: Zagłębie dworów i pałaców. Wycieczka ŚTK na teren powiatów jarocińskiego i pleszewskiego
Kalendarium
str. 1 i 4. Nowe osiedla mieszkaniowe w Środzie Wlkp  (fot. J. Szymański)
b
2019
91A 91B KULTURA
M. M. Piotrowska: Gospel - co to jest?
J. Sobczak: Najstarszy polski dokument i najstarszy zabytek pisma
B. Urbańska: Muzeum w Winnej Górze
Z REGIONU
W. Chałupka: Cześć matkom bohaterów! Odznaczenie dla matek poległych powstańców wielkopolskich
B. Urbańska: Nowe święto państwowe
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankowski: Barwne życie Daniela Kęszyckiego
R.K. Szkudlarek: Życie przechowane we wspomnieniach (cz. 1)
E. Węcławiak: Przedwojenne i wojenne losy Jana Stefaniaka
J. Szudrowicz: Okupacyjny los człowieka poczciwego czyli śmierć Dziadka
J. Sobczak: Polskie państwowości między Amurem a Dniestrern
Z ŻYCIA ŚTK
R.K. Szkudlarek: Płock - historia, zabytki i atrakcje turystyczne
E. Szmyt: Opolszczyzna - region Piastów Śląskich, bajkowych pałaców i serce polskiej piosenki
Kalendarium
str. 1 i 4. Ziemia średzka w śnieżnej otulinie  (fot. J. Szymański)
b
92A 92B KULTURA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięć wieków tradycji
Uniwersyteckie wspomnienia: B. Dłubała, K. Kaczor, J. Piotrowski, H. Sęk, E. Szmyt, B. Urbańska, E. Zawielak
H. Sęk: Obiekty na terenie Polski wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (cz. 1)
J. Sobczak: Kresowym szlakiem Stanisława Moniuszki
ZE ŚRODY
As-aS: Środa w oczach innych
P. Łukaszewski: Reaktywowanie powiatu średzkiego w wyniku reformy administracji publicznej przeprowadzonej w 1999 roku
Z REGIONU
J. Sobczak: W stulecie Polskiego Sejmu Dzielnicowego
St. Frankowski: Kartki z historii wsi Sulęcin
Z PRZESZŁOŚCI
R. K. Szkudlarek: Życie przechowane we wspomnieniach (dok.)
Z ŻYCIA ŚTK
R. K. Szkudlarek: Sanktuarium na Świętej Górze, Gostyń, Grabonóg i Biskupizna
R. K. Szkudlarek: Gdańsk-Sopot-Gdynia i okolice (cz. 1)
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w 2018 roku
Kalendarium
str. 1 i 4. Budynek UAM w Poznaniu, Collegium Minus  oraz  Collegium Maius i Collegium Iuridicum UAM

93A 93B OD REDAKCJI
KULTURA
H. Sęk: Obiekty na terenie Polski wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (dok.)
J. Staniewska: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat
B. Urbańska: Muza czy tylko znajoma?
ZE ŚRODY
B. Urbańska: Ważny Klub i ważna rocznica
E. Węcławiak: W 1942 roku mieliśmy już straszny głód
J. Orłowski: „Kromki" Wojciecha Piątkowskiego
Z REGIONU
St. Frankowski: Szumanowie na ziemi średzkiej
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: O miejscach tych nie wolno zapomnieć!
J. Sobczak: Zuchwała ucieczka polskich więźniów z obozu w Auschwitz
LISTY
E. Lis-Lastra: W odpowiedzi p. As-sA
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
A. Androchowicz: Tita
Z ŻYCIA ŚTK
R.K. Szkudlarek: Gdańsk-Sopot-Gdynia i okolice (dok.)
R.K. Szkudlarek: Bukówiec Górny wieś o 800-letniej historii
Kalendarium
str. 1 i 4. Obraz Ziemowita Szumana pt. Kwiat Ognia / obrazy Ziemowita Szumana pt. Pejzaż wiejski ze stogami oraz Wiejski Zauek.
94A 94B OD REDAKCJI
KULTURA
K. Zamelski, K. Tłok: Patron szkoły inspiruje - to przesłanie na 200-lecie
urodzin Ryszarda Wincentego Berwińskiego          
F. Zamelski: Hani pamięci -cel, droga -życia sens  
K. Tłok: Bernard Tłok 1946-2018
ZE ŚRODY
R.K. Szkudlarek: Historia sejmików szlacheckich w Środzie czyli
Średzkie Sejmiki Kultury 2019
St. Frankowski: Józef Wybicki w Środzie
B. Urbańska: Średzki cmentarz
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankowski: Krzyżanowscy na Ziemi Średzkiej
J. Sobczak: Auschwitz-Birkenau - wrażenia sprzed lat i przemyślenia
J. Sobczak: Piastówny -żony królów i cesarzy
J. Sobczak: Autorzy najsłynniejszej kolędy świata
LISTY
Z ŻYCIA ŚTK
R.K. Szkudlarek: Bukówiec Górny wieś o 800-letniej historii (dok.)
R.K. Szkudlarek: Wycieczka na Lubelszczyznę szlakiem sejmików
Kalendarium
str. 1 i 4.  „Jesień w parku" -fotografie Mirosławy Pieczyńskiej
NUMER SPECJALNY
95A

OD REDAKCJI
B. Urbańska: Publikacje duże, małe i ulotne
R. J. Kurnatowski: Pamięć utrwalona w kamieniu i nie tylko
St. Frankoński: Nasze wędrówki po Polsce
H. Sęk: Konferencje Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego, czyli mądre i ciekawe sejmikowanie
B. Urbańska: W trosce o średzki cmentarz
W. Magdziarska: Przeszłość zachowana w Kronikach
B. Urbańska: „Nowa średzkatradycja" (krótkie podsumowania)

96A 96B OD REDAKCJI
KULTURA
Gratulacje
T. Staśkowiak: Roman Skowron- Artysta malarz
E. Czarny: Początki Muzeum Regionalnego w Jarocinie
B. Urbańska: Pożegnanie lata z ADASIEM w Śmiełowie
ZE ŚRODY
G. Gamza: Repatrianci z Kazachstanu
B. Urbańska: Moja klasa
R. Nowak: Kilka stów o nas....
Z REGIONU
St. Frankowski: Średzcy starostowie niegrodowi w XVIII wieku
J. Sobczak: Echa wigilijnego wydarzenia sprzed lat
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Trzy Powstania Śląskie 1919-1921
Z ŻYCIA ŚTK
R. Szkudlarek: Nieborów, Arkadia i Walewice to pałace i parki powstałe w XVIII i XIX wieku, a cieszące oko i serce w XXI wieku
Kalendarium
str. 1 i 4.  Okładka - Malarstwo Romana Skowrona

97A 97B OD REDAKCJI
KULTURA
M. Braszak: Natura - Kultura – Dziedzictwo - Ocalenie (cz. 1)
B. Urbańska: Pani minister czy ministra?
ZE ŚRODY
K. Jasińska-Kaczor, E. Zawielak: 100 LAT
E. Grzesiecki: Moje siedemdziesiąt procent w historii Internatu (cz. 1)
Z REGIONU
St. Frankowski: Białkowscy i Zarembowie spod Środy
B. Rudawski, J. Osypiuk: Niemiecki obóz pracy przymusowej dla Żydów w Nekli
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Podróże i dwie miłości Pawła Edmunda Strzeleckiego
J. Sobczak: Społecznicy-pasjonaci odbudowali zamki – pomniki naszej historii
Z ŻYCIA ŚTK
R. K. Szkudlarek: Nieborów, Arkadia i Walewice to pałace i ... (dok.)
R. K. Szkudlarek: Pawłowice, Rydzyna, Poniec i Rokosowo ... (cz. 1)
B. Urbańska: Sprawozdanie z działalności Zarządu ŚTK w roku 2019
Kalendarium
str. 1: Były budynek ZSR w Środzie Wlkp. (fot. z 1979 r, autor E. Grzesiecki)
str. 4: Obecny gmach ZSR przy ul. Kosynierów, poniżej budynek internatu tejże szkoły fot. z 2015 r., autor E. Grzesiecki)

98A 98B OD REDAKCJI.
KULTURA
M. Braszak: Natura - Kultura - Dziedzictwo - Ocalenie (cz. 2)
E. Kusik, K. Bartkowiak: 25-lecie Kapeli Średzioki
B. Urbańska: Współczesny Judym
M. Grześkowiak: Galeria Miejska w Środzie Wielkopolski
ZE ŚRODY
E. Grzesiecki: Moje siedemdziesiąt procent w historii Internatu (dok.)
St. Frankowski: Kupiec zainspirowany książką, sztuką i kolekcjonerstwem.
E. Węcławiak: Właściwie to moja rodzina w czasie okupacji jakoś mocno nie ucierpiała. Wspomnienia Jadwigi Króczyńskiej
Z PRZESZŁOŚCI
J. Sobczak: Zaiste, okolica malownicza i „tajemnicze" rośliny
J. Sobczak: day, ut ia pobrusa, a ti poziwai
J. Sobczak: Wielkopolanie - bohaterami Stanów Zjednoczonych
Z ŻYCIA ŚTK
R. K. Szkudlarek: Pawłowice, Rydzyna, Poniec i Rokosowo ... (dok.)
str. 1 i 4: Mirosława Pieczyńska - Foto impresje z parku botanicznego "Siedem drzew"
99A 99B OD REDAKCJI
KULTURA
M Braszak: Natura - Kultura - Dziedzictwo - Ocalenie (dok.)
H. Sowa: My są Szczuny z Sulęcinka
B. Urbańska: Miejsce książki w pandemii
ZE ŚRODY
100 lat „Rolibudy" - Wspomnienia Nauczycieli i Absolwentów (E. Radziszewska-Szyszka, T. Dydymska, E. Szmyt, B. Deiksler, L. Braszak, M. Kaczor, A. Kobierski)
LEGIONU
Ch. P. Gomolec: Wspomnienie o Pawle Gomolcu
Z. i M. Kabza: O wielopokoleniowej rodzinie leśników wielkopolskich
W. Narkowicz-Urbańska: Zdrojowisko w Czeszewie - wielkie marzenie Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej
Z PRZESZŁOŚCI
St. Frankoński: Wiktor Szołdrski junior osiada w Brodowie
J. Sobczak: Pierwszy w Polsce stos czarownic zapłonął w Poznaniu
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
B. U.: Pożegnanie Radosława Gościniaka

Spis wszystkich artykułów (vol. 1-99) wg autorów:
A B C D E F G H I J K L Ł
M N O P R S Ś T U W Z Ź Ż

Spis w formacie PDF
A
Androchowicz A.             Tita 93 3/2019
Androchowicz, A.             Erotyzm i dziecko we współczesnym kinie światowym 18 2/2002
Androchowicz, A.             "Gdzieś w Polsce wśród pól...", czyli historia pewnego Klubu 19 3/2002
Androchowicz, A.             Erotyzm i dziecko we współczesnym kinie światowym (cd) 19 3/2002
Androchowicz, A.             Erotyzm i dziecko we współczesnym kinie światowym (dokończenie) 20 4/2002
Androchowicz, A.             Historia Średzkiego kina (cz. 1) 20 4/2002
Androchowicz, A.             Tata 20 4/2002
Androchowicz, A.             Historia średzkiego kina (dokończenie) 21 1/2003
Androchowicz, A.             Nagroda. I co dalej?  21 1/2003
Androchowicz, A.             Średzka Melpomena (cz. 1) 22 2/2003
Androchowicz, A.             Średzka Melpomena (dok.) 23 3/2003
Androchowicz, A.             50-lecie "Krakowiaków i Górali" 25 1/2004
Androchowicz, A.             Zagadki inscenizacyjne „Lamentu świętokrzyskiego" 26 2/2004
Androchowicz, A.             Antoni Sempołowski – pionier polskiego doświadczalnictwa 27 3/2004
Androchowicz, A.             Edwin Jahnke - skrzypek ze Środy 28 4/2004
Androchowicz, A.             El Gouna - miasteczko z rozgwiazdą w herbie 29 1/2005
Androchowicz, A.             Wielkopolanina portret własny, czyli słów kilka o malarstwie Mariana Jaroczyńskiego 29 1/2005
Androchowicz, A.             Wojciech Andersz - kapłan zapomniany 30 2/2005
Androchowicz, A.             Józef Samelczak- artysta zapomniany 37 5/2006
Androchowicz, A.             „Jastrzębiec" 41 4/2007
Androchowicz, A.             Niechcic ze Słupi Wielkiej 42 5/2007
Androchowicz, A.             Okruchy zbrodni 44 2/2008
Androchowicz, A.             Zachować w pamięci 49 2/2009
Androchowicz, A.             Konstruktor ze Środy 50 3/2009
Androchowicz, A.             Konstruktor ze Środy 52 5/2009
Androchowicz, A.             Aleksander Misztuga - Król Tenorów 53 1/2010
Androchowicz, A.             Wielkopolskimi śladami Henryka Opieńskiego 54 2/2010
Androchowicz, A.             Apolek Kątski - mały geniusz skrzypiec 55 3/2010
Androchowicz, A.             Aleksandra Śląska - wielka królowa małego ekranu 56 4/2010
Androchowicz, A.             Piękna Helena-polska królowa twista 58 2/2011
Androchowicz, A.             Piękna Helena -polska królowa twista (dok.) 59 3/2011
Andruszewska, M.             Mata archeologia. Pokłosie konferencji „mieszczańskiej” 81 4/2016
Andrzejewski, B.             Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie 30 2/2005
Andrzejewski, B.             Kto Ty jesteś? Polak mały 69 1/2014
As-aS               Środa w oczach innych 92 2/2019
B
Bajer, M.             Golęczewo - murowany dokument obrotów kół historii (cz. l) 64 4/2012
Bajer, M.             Golęczewo - murowany dokument obrotów kół historii (dok.) 65 1/2013
Banaszak, Z.             Potrzeba średzkiego słownika biograficznego 1 1/1998
Banaszak, S.             Moje wspomnienia z lat wojny i okupacji 1939-1945 51 4/2009
Baranowska, M.B.             Wiersze  32 4/2005
Baranowska, M.B.             Żółw i Aktywny 38 1/2007
Bartkowiak, K.             O-lecie działalności Kapeli Podwórkowej Średzioki 38 1/2007
Bartłomiejczak, K.             Średzcy Etyliniarze 60 4/2011
Basara, A.             Wiersze 9 1/2000
Basara, A.             Wiersze 10 2/2000
Basara, A.             Wiersze 12 4/2000
Biechowiak-Drożak, H.             Agroturystyka w powiecie średzkim (cz. I)  33 1/2006
Biechowiak-Drożak, H.             Agroturystyka w powiecie średzkim (cz. II)  34 2/2006
Bielawska, A. Borowicz,  T.          Pierwsze powojenne lata 25 1/2004
Błaszyk, H.             Roztańczone Śnieciska(1959-1987) cz.l 80 3/2016
Błaszyk, H.             Roztańczone Śnieciska (1959-1987) (dok.) 81 4/2016
Błaszyk, H.             Okres jesienny to czas zachorowań na grypę 82 1/2017
Bogacka, T.             Bogacka: Wiersze  25 1/2004
Bogacka, T.             Wiersze 26 2/2004
Bohm, T.             Życie i walka Marcina Poprawy - żołnierza Batalionów Chłopskich 64 4/2012
Bohm, T.             Średzkie harcerstwo po II wojnie światowej 75 3/2015
Böhm, T.             Średzkie harcerstwo w 20-leciu międzywojennym (1914-45) 65 1/2013
Böhm, T.             Powstanie Warszawskie 1944r, przyczyny i skutki 67 3/2013
Böhm, T.             Udział społeczeństwa Wielkopolski w budowie umocnień obronnych w 1939 r. 68 4/2013
Böhm, T.             Pomoc społeczeństwa Wielkopolski w dozbrajaniu pododdziałów Obrony Narodowej w 1939 roku 69 1/2014
Böhm, T.             Prześladowania ziemian powiatu średzkiego i grabież ich majątków w okresie II wojny światowej 74 2/2015
Braszak M.             Natura - Kultura – Dziedzictwo - Ocalenie (cz. 1) 97 2/2020
Braszak, M.             Początek. Rzecz o nalotach bombowych Luftwaffe na Środę we wrześniu 1939 roku 57 1/2011
Braszak, M.             Naloty Luftwaffe na Środę i Poznań we wrześniu 1939 r. Kolejne dni dramatu (cz. 2) 58 2/2011
Braszak, M.             Nasze rzeki: Moskawa, Źrenica i Struga Średzka 59 3/2011
Braszak, M.             Loty nadziei (cz. 1) 60 4/2011
Braszak, M.             Loty nadziei (cz. 2) 61 1/2012
Braszak, M.             Lector si monumentum requiris circumspice 62 2/2012
Braszak, M.             Loty nadziei (dok.) 62 2/2012
Braszak, M.             Wieluń. Między symbolem a mitem 66 2/2013
Braszak, M.             Szlak Piastowski. Najstarszy polski szlak kulturowy w nowej odsłonie 68 4/2013
Braszak, M.             Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Narodziny w boju (1918-1919) (cz. 1) 75 3/2015
Braszak, M.             Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Dni chwały (1919-1921) (cz.2) 76 4/2015
Braszak, M.             Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Dzieciństwo (1921-1926) [cz. 3] 78 1/2016
Braszak, M.             Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Dorastanie (1926-1933) [cz. 4] 79 2/2016
Braszak, M.             Poznański, trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Przed egzaminem dojrzałości (cz. 5) 80 3/2016
Braszak, M.             Poznański trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielkopolskiego nieba. Wrześniowy sprawdzian (cz. 6) 81 4/2016
Braszak, M.             Poznański trzeci dywizjon myśliwski w obronie wielko¬polskiego nieba. Nadzieja i ofiarność. Klęska i chwała (cz. 7 ost.) 82 1/2017
Braszak, M.             Natura - Kultura - Dziedzictwo - Ocalenie (cz. 2) 98 3/2020
Braszak, M.             Natura - Kultura - Dziedzictwo - Ocalenie (dok.) 99 4/2020
Bubniewicz, P.             Kiedyś i dzisiaj - dzieje parku pałacowego 9 1/2000
C
Chałupka, Wł.             Jadwiga Zamoyska - Służebnica Boża na nowo odkryta 59 3/2011
Chałupka, Wł.             Hipolit Trąmpczyński i powstanie Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Księstwie Poznańskim 87 2/2018
Chałupka, W.             Franciszek Nowak (1883-1961) - leśnik i powstaniec wielkopolski z Mądrych 90 4/2018
Chałupka, W.             Cześć matkom bohaterów! Odznaczenie dla matek poległych powstańców wielkopolskich 91 1/2019
Chlebowska, I.             Dawne, zapomniane, ciche... Łazienki 34 2/2006
Cieśliński, Z.             Tajne nauczanie na Ziemi Średzkiej i w Generalnej Guberni w czasie okupacji 2 2/1998
Czajkowska, A.             Autorytet - wzór do naśladowania (dok.) 64 4/2012
Czarny E.             Początki Muzeum Regionalnego w Jarocinie 96 1/2020
Czarny, H.             Goszcząc w Śmiełowie odwiedził Dębno 9 1/2000
Czarny, H.             Epizody z dziejów Klęki 17 1/2002
Czarny, E.             Nowe Miasto nad Wartą - na granicy powiatów i województw   62 2/2012
Czarny, H.             Obchody 730-lecia Nowego Miasta nad Wartą 70 2/2014
Czerniaga, G.             Moje wspomnienia wojenne 1939-1945 51 4/2009
D
Dopieralska, Cz.             Jak zdobywałam „nauczycielskie ostrogi" 26 2/2004
Drobig, B.             Geschichte der Środa [tł. Dr. Kazimierz Krawiarz] (cz.1) 66 2/2013
Drobig, B.             Geschichte der Stadt Schroda (dok.) 67 3/2013
Dydymska - Witaszak, K.             Wspominki - dzięki audycji radia MERKURY - „Modlitwa Zapomnianej"  68 4/2013
Dydymska – Witaszak, K.             Pamięci ks. Kanonika Wojciecha Raczkowskiego 70 2/2014
Dydymska – Witaszak, K.             Mesjasz Haendla 70 2/2014
Dymczyk – Bilińska, Z.             „Polesia czar”. Dalsze losy Dymczyków – byłych osadników Polesia 70 2/2014
Dymczyk, St.             Pomnik z inspiracji „Ogniem i mieczem" 82 1/2017
Dymczyk, St. M.            Źródła artystycznych dokonań 90 4/2018
Dymczyk, St. M.            Piękno z talentu i pracy 90 4/2018
F
Frankowski St.             Kartki z historii wsi Sulęcin 92 2/2019
Frankowski St.             Szumanowie na ziemi średzkiej 93 3/2019
Frankowski St.             Średzcy starostowie niegrodowi w XVIII wieku 96 1/2020
Frankowski St.             Echa wigilijnego wydarzenia sprzed lat 96 1/2020
Frankowski St.             Białkowscy i Zarembowie spod Środy 97 2/2020
Frankowski, St.             Julian Kraziewicz - wspomnienie 5 1/1999
Frankowski, St.             Sto lat doświadczalnictwa rolniczego w Pętkowie 10 2/2000
Frankowski,